Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

This is the electronic calculation tool for planning inpatient care capacities based on disease resistance profile. The explanations on its use are presented in Annex 2 (page 38) of the People Centered Model of TB Care: Blueprint for EECA Countries. The bed forecasting tool sets out the instructions for following these suggested actions and example results.  It contains 18 steps, divided into two stages. A number of brief explanatory notes are also included.

A key deliverable of the TB-REP project, the People-Centered Model of TB Care: Blueprint for EECA Countries is now available and is formally launched to representatives of 11 TB REP countries in Chisinau, Moldova today, June 30. 

Its goal is to shift care closer to people and communities.  This entails moving towards ambulatory treatment and care, strengthening services involving primary care, and better integrating care across various providers, levels and settings within health systems.

We would like to thank all TB-REP partners, the Writing Committee and the Members of the TB-REP Scientific Working Group for their contributions. This has the potential to be a game changer in improving TB response in OUR region and if implemented, will have an impact on the epidemic and improve the lives of people affected by TB.

 

În perioada 1 ianuarie – 2 martie 2017 voluntarii mai multor organizații neguvernametale și activiști civici au efectuat monitorizarea cafenelelor, barurilor, restaurantelor, instituțiilor medicale și de învățământ din mun. Chișinău, mun.Bălți și or.Cahul, pentru a verifica cum se respectă legea privind controlul tutunului[1]. Monitorii a vizitat cafenelele, barurile și restaurantele în cele mai frecventate ore şi anume în perioadă de prânz (13:00 – 14:00) și seara (18:00 – 23:00). 91% din cafenele, baruri și restaurante (296) au fost vizitate seara (18:00-23:00). Instituțiile medicale și de învățământ a fost monitorizate în orele de activitate a acestora. Studiul a cuprins 326 instituții de alimentație publică, 72 instituții medicale și 70 instituții de învățământ din mun.Chișinău, mun.Bălți și or.Cahul (în 2016 au fost monitorizate doar instituții de alimentație publică: 204 - mun.Chișinău și 31 - mun.Bălți). 

Măsurările calității aerului, efectuate în Chișinău, Republica Moldova, arată că Legea privind controlul tutunului din anul 2015 a îmbunătăţit semnificativ calitatea aerului din încăperi și că încălcarea acesteia conduce la poluarea periculoasă, cu pulberi în suspensie PM2.5, rezultată din fumat. 

Consumul de tutun reprezintă cauza principală a deceselor și bolilor care pot fi prevenite în întreaga lume.1 Deși nu sunt disponibile cifrele estimative privind cheltuielile pentru marketingul tutunului la nivel global, se estimează că numai producătorii de țigări din Statele Unite au cheltuit pentru publicitate și promovare peste 26 miliarde USD între anii 2011 și 2013. Companiile de tutun se folosesc de practici de marketing înșelătoare și agresive în scopul creșterii consumului propriilor produse și pentru a face ca consumul de tutun să pară mai fermecător sau acceptabil din punct de vedere social, în timp ce marginalizează efectele adverse pe care aceste produse le au asupra sănătății.

În perioada 23 septembrie – 6 noimebrie 2016 voluntarii mai multor organizații neguvernametale și activiști civici au efectuat monitorizarea cafenelelor, barurilor și restaurantelor din mun. Chișinău și mun.Bălți, pentru a verifica cum se respectă legea privind controlul tutunului. Monitorii a vizitat cafenelele, barurile și restaurantele în cele mai frecventate ore, şi anume în perioadă de prânz (13:00 – 14:00) și seara (18:00 – 22:00). 80% din localuri (188) au fost vizitate seara (18:00-22:00).

Studiul a fost realizat de Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate (Centrul PAS) de comun cu Centrul de Investiga?ii Sociologice ?i Marketing „CBS-AXA” în cadrul programului „Reducerea Impactului Infec?iei HIV în Republica Moldova” finan?at de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei ?i Malariei. Studiul a vizat accesibilitatea financiara ?i geografica ?i acceptabilitatea serviciilor de sanatate, utilizarea serviciilor medicale generale, utilizarea serviciilor medicale specializate pentru HIV, acoperirea cu tratament antiretroviral ?i calitatea îngrijirilor medicale acordate pe parcursul sarcinii ?i na?terii femeilor ce traiesc cu HIV.

Studiul Calitativ în rândul copiilor din ciclul primar de studii „Publicitatea si promovarea tigarilor la punctele de comercializare” se axeaza pe determinarea reac?iei copiilor la publicitatea si promovarea produselor din tutun la punctele de comercializare. Principalele constatari ale studiului arata ca în spatiile comerciale, toti consumatorii, indiferent de vârsta sau de faptul ca sunt sau nu fumatori, sunt expusi influentei sloganelor si imaginilor care stimuleaza fumatul.

Acest Barometru de Opinie prezinta perceptia populatiei privind evolutia accesului si a calitatii serviciilor medicale spitalicesti, analizata în anul 2011 si 2013 pe esantioane reprezentative pentru segmente de populatie din toata tara, care pe durata ultimelor 12 luni au avut experienta internarii în spital. Studiul a fost realizat de catre Centrul pentru Politici si Analize în Sanatate (Centrul PAS), în cadrul mecanismului alternativ (independent de alte instrumente publice existente), mecanism care prevede punerea la dispozitie a informatiei despre starea sanatatii populatiei, despre calitatea si accesibilitatea serviciilor de sanatate, despre problemele existente de echitate, dar si despre impactul politicilor si al interventiilor din domeniul sanatatii, implementat cu suportul financiar al Fundatiei Soros-Moldova/Programul Sanatate Publica. Cercetarea sociologica a fost executata de catre Centrul de Investigatii Sociologice si Marketing CBS AXA.

Asigurarea accesibilitatii la medicamente este una din prioritatile politicilor de sanatate ale statului. Acest studiu a fost realizat de Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate în premiera pentru a avea o în?elegere ampla despre contribu?ia sistemului de compensare a medicamentelor la accesul la medicamente în Republica Moldova. Cercetarea opiniei consumatorilor de medicamente privind accesul la medicamentele compensate si a factorilor de decizie si a implementatorilor sistemului de compensare a medicamentelor a fost executata de catre Magenta Consulting. Studiul a fost posibil gratie  suportului financiar din partea Fundatiei Soros-Moldova Programul Sanatate Publica ?i Programul Buna Guvernare. 

Aceasta analiza face o caracteristica ampla a sistemului curent de aprovizionare cu medicamente a spitalelor, identificarea factorilor posibili care contribui la întreruperea livrarii medicamentelor si la func?ionalitatea sistemului de aprovizionare cu medicamente, formularea optiunilor care ar fi necesare pentru remedierea procesului de aprovizionare cu medicamente a institutiilor sanitare.

Aceasta lucrare a fost realizata de Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate (Centrul PAS) în cadrul mecanismului alternativ, independent de alte instrumente publice existente, care prevede punerea la dispozitie a informatiei despre cadrul de guvernan?a spitalicesc. Analiza a fost realizata cu suportul Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), o fundatie politica germana non-pro??it, bazata pe valorile social-democra?iei, scopurile careia sunt promovarea principiilor si a fundamentelor democratiei, a pacii, a întelegerii si a cooperarii internationale.

Cercetarea operationala a fost efectuata cu sustinerea Fondului Global. Design-ul original a fost dezvoltat de catre Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate. UNAIDS RCA EAC a oferit asistenta tehnica pentru finalizarea raportului de cercetare, colectarea datelor ?i supervizarea colectarii datelor.

Acest studiu s-a realizat în premiera în Republica Moldova si are scopul de a determina optiunile populatiei vizavi de interdictia fumatului în localurile publice si în spatiile de munca închise, precum si în transportul public. Studiul ofera detalii despre drepturile nefumatorilor de a respira aer nepoluat de fumul de tutun în spatiile publice si la locul lor de munca, analizeaza pozitia populatiei fata de doleantele fumatorilor de a fuma la locurile de munca, în localurile publice, inclusiv în restaurante si baruri, prezinta opinia populatiei privind majorarea taxelor la tigari. Cercetarea a testat si daca populatia ar sustine o persoana din conducerea tarii sau un partid politic, care va promova ferm o lege ce va proteja sanatatea oamenilor si, în primul rând, a copiilor de fumul de tutun.

Legea RM nr. 278 din 14.12.2007 cu privire la tutun si la articolele din tutun prevede restrictii partiale privind fumatul în spatiile publice închise si la locurile de munca. Aceasta Lege mai prevede exceptii privind interzicerea fumatului pentru baruri, restaurante, discoteci si alte localuri publice cu destinatie similara, care au spatii delimitate sau separate pentru fumatori si nefumatori, marcate, în mod obligatoriu, cu indicatoarele “Zona pentru fumatori” si, respectiv, “Zona pentru nefumatori”. Conform legii, delimitarea acestor spatii necesita a fi efectuata astfel încât aerul poluat sa nu patrunda în spatiul pentru nefumatori. Studiul privind monitorizarea calitatii aerului în localurile de alimentatie publica demonstreaza ca existenta zonelor pentru fumatori si nefumatori în baruri, restaurante, cafenele si alte localuri cu destinatie similara, precum si a spatiilor destinate exclusiv fumatului în încaperile cu acces public, sunt ineficiente si ca o protec?ie sigura se poate atinge doar în condi?ia interzicerii fara excep?ie a fumatului în toate spatiile publice închise si la locurile de munca.

Desi este cunoscuta si destul de raspândita, tuberculoza în societatea moldoveneasca este o boala stigmatizanta, asociata cu prejudecati morale, în special în mediu rural, printre persoane vâstnice si în categoriile cu nivel de educatie si statut socio-economic joase. Fiecare a 4-a persoana considera ca este o rusine sa fii bolnav de tuberculoza si pu?in peste jumatate dintre responden?i (56%) considera ca persoanele bolnave de tuberculoza se vor stradui sa ascunda acest fapt. Motivul principal al acestei stari de spirit este frica de a fi evitat de mediul social (atît la locul de munca, cît ?i în comunicarea cu rudele, prietenii, cunoscu?ii). Majoritatea respondentilor sunt de parere ca oamenii din jur îsi schimba atitudinile fata de persoanele care se îmbolnavesc de tuberculoza (59%), de regula, încercând sa-i evite (77%).

Instructiunea de lucru Managementul de Caz al persoanei care traieste cu HIV (PTH) este elaborata în cadrul programului “Reducerea impactului infectiei HIV în Republica Moldova”, finan?at de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei ?i implementat de Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate (Centrul PAS), în scopul realizarii Programului National de Prevenire si Control al infectiei HIV/SIDA si infectiilor cu transmitere sexuala pentru anii 2011-2015, Obiectivului specific IX: “Asigurarea cu îngrijirii si suport a 10% din numarul estimat al persoanelor cu HIV si bolnavilor de SIDA pâna în 2015”. Aceasta instructiune a fost elaborata de un grup de specialisti, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, cu sustinerea expertilor de la Centrul pentru Politici si Analize în Sanatate (Centrul PAS) si se bazeaza pe actele normative din domeniu, pe ghidurile internationale si nationale privind standardele serviciilor dezvoltate pentru PTH. Instructiunea de lucru este elaborata în vederea îndrumarii personalului implicat nemijlocit în acordarea serviciilor medicale, sociale si psihosociale PTH si membrilor familiilor acestora si determina regularitatea si consecutivitatea serviciilor oferite pentru a satisface necesitatile identificate

La moment, sursele preconizate de catre Ministerul Sanatatii din Moldova pentru anii 2014 - 2015 par a fi suficiente, daca procurarile vor fi facute la preturile curente din sursele Fondului Global. Daca preturile de la licitatie vor depasi estimarile actuale de câteva ori, atunci resursele preconizate se pot dovedi a fi insuficiente pentru anul 2015. În acelasi timp, pentru a fi posibil de procurat medicamente ARV din surse publice în 2014, Ministerul Sanatatii trebuie sa initieze o serie de politici publice  care sa permita anuntarea licitatiei în vara anului 2013. Mai mult, Ministerul Sanatatii trebuie deja sa decida asupra mecanismului de procurare, iar firmele producatoare de preparate ARV generice trebuie sa înregistreze pâna la momentul achizitiei toate medicamentele în tara.

Un proiect de decizie elaborat de Ministerul Sanatatii si înaintat recent pentru consultari publice vine cu initiativa de a permite platile suplimentare în saloane cu confort sporit si alimentatie personalizata. Astfel, persoanele asigurate aflate la tratament în spitalele publice si private, contractate de catre Compania Nationala de Asigurari în Medicina, vor achita separat pentru a beneficia de cazare în saloane cu confort sporit si alimentatie personalizata. La prima vedere initiativa pare binevenita, mai ales pentru persoanele înstarite, bugetul carora le permite sederea în spital în conditii mai confortabile. Aceasta analiza express a avut scopul de a studia experienta internationala dar si a face o evaluare a riscurilor posibilie asupra accesului si calitatii serviciilor medicale, efectul economic si implicatiile asupra coruptiei în sistemul sanatatii, legalitatea initiativei promovate precum si necesitatea pastrarii serviciilor medicale contra plata în cadrul spitalelor publice din Republica Moldova.

Problemele traditionale ale sistemului spitalicesc (ineficienta tehnica si financiara, gradul redus de acces pentru populatia saraca, etc.) si incapacitatea acestuia de a raspunde cererii pacientilor prezinta o provocare majora pentru factorii de decizie politica. Acest studiu a fost realizat de catre Centrul PAS în cadrul mecanismului alternativ (independent de alte instrumente publice existente), care prevede punerea la dispozitie a informatiei despre cadrul operational al sectorului public spitalicesc, dar si despre impactul politicilor si al interventiilor din domeniul sanatatii.

In cadrul Acordului privind Zona de Liber Schimb, Aprofundat si Cuprinzator, Uniunea Europeana propune Republicii Moldova sa introduca in legislatia nationala exclusivitatea datelor drept o noua forma de protectie a proprietatii intelectuale. Exclusivitatea datelor le permite companiilor farmaceutice sa utilizeze exclusiv datele proprii ale testelor clinice pentru o perioada prestabilita. In esenta, aceasta stimuleaza dreptul exclusiv si de monopol pe piata al unui preparat farmaceutic pe parcursul a cel mult 11 ani si este promovata de Uniunea Europeana ca o masura de returnare a investitiilor initiale care au dus la descoperirea unui preparat farmaceutic inovativ. In acest aspect, Uniunea Europeana aduce cateva argumente care sunt discutate in cadrul acestui document.

Republica Moldova a fost printre primele tari din Regiunea Europeana a OMS care au implementat initiativa de Conduita Integrata a Maladiilor la Copii (CIMC) începând cu anul 1998 ca cea mai rentabila strategie de îmbunatatire a sanatatii mamei si copilului. Centrul pentru Politici si Analize în Sanatate (Centrul PAS) a fost contractat de catre UNICEF pentru a efectua o evaluare finala a implementarii CIMC în Moldova. Intentia principala a evaluarii este de a vedea daca CIMC a avut un oarecare impact asupra sanatatii copiilor din RM si în special barierele care trebuie abordate pentru a asigura durabilitatea, acceptarea si integrarea acestuia.

Bolile netransmisibile prezinta o povara tot mai mare, afectând dezvoltarea economica si sociala a populatiei de pe glob. Prezentul studiu si-a propus sa analizeze situatia si tendintele bolilor netransmisibile în raport cu nutritia si activitatea fizica ca determinante majore ale acestora, pentru a elabora recomandari pentru reducerea impactului nutritiei si activitatii fizice asupra poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova.

Studiul prezent a fost efectuat de catre Centrul PAS în cadrul mecanismului alternativ (independent de alte instrumente publice existente), mecanism care prevede punerea la dispozitie a informatiei despre starea sanatatii populatiei, despre calitatea si accesibilitatea serviciilor de sanatate, despre problemele existente de echitate, dar si despre impactul politicilor si al interventiilor din domeniul sanatatii. Scopul principal al studiului a fost identificarea celor mai relevante obiectii si insatisfactii ale pacientilor în raport cu serviciile de diagnostic, tratament si cazare în spitale.

Studiul de analiza a echitatii in sanatatea mamei si copilului a fost comandat de UNICEF Moldova pentru a descrie si a evalua gradul de inechitate în indicatorii de sanatate materna si a copilului si în alti indicatori cheie, care influenteaza sanatatea mamei si a copilului în Republica Moldova. Aceasta analiza situationala se axeaza pe diferentele între diferite categorii pentru a verifica daca anumite grupuri de copii si mame din populatia tarii sufera în mod disproportional si care sunt aceste grupuri.

Asigurarea accesului la medicamentele esentiale eficiente, inofensive si de calitate pentru toate categoriile de populatie este una din responsabilitatile statului, prevazuta în Politica de stat în domeniul medicamentului. Conform legii, prerogativa de stabilire al modului de asigurare a populatiei cu medicamente si produse parafarmaceutice apartine Guvernului. De asemenea, Politica de stat în domeniul medicamentului stabileste ca Ministerul Sanatatii si Ministerul Economiei vor promova conceptele reducerii cheltuielilor, aplicarii adaosurilor comerciale diferentiate la preturi si alte interventii menite sa contribuie la diminuarea preturilor la medicamente si sa asigure accesibilitatea lor economica. Acest document analizeaza eficienta politicilor de îmbunatatire a accesului la medicamente prin aprobarea si inregistrarea preturilor de producator la medicamente in Republica Moldova.

În prezent, termenul de descentralizare este utilizat pe larg în toate sferele vietii sociale, economice, si culturale din Republica Moldova. Tranzitia de la un stat centralizat la unul democratic si descentralizat, a devenit una din prioritatile si conditiile de baza în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeana si valorile general europene. În cadrul prezentului document este analizat domeniul descentralizarii în sanatate si urmareste stimularea unui dialog largit al Ministerului Sanatatii cu societatea civila, institutiile internationale multilaterale si bilaterale, precum si alti parteneri.

Astazi, sectorul sanatatii din Moldova se afla la o etapa dificila de trecere de la o reforma cantitativa promovata pe parcursul ultimilor 12 ani spre o reforma calitativa. Acest document de politici prezinta o analiza de impact a reformelor promovate de Ministerul Sanatatii în perioada septembrie 2009 – ianuarie 2010. Analiza de impact a reformelor în sanatate face parte din initiativa mai larga a Centrului PAS de implementare a Monitorului Sanatatii în Moldova, un mecanism de monitorizare a situatiei din domeniul sanatatii prin aplicarea unei metodologii comprehensive.