Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

MED

Necesitatea susținerii MSMPS în elaborarea reglementărilor pentru serviciile de îngrijire paliativă a fost identificată urmare aprobării unanime de către deputații din Parlament a Legii nr.211/2020 pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995, prin care îngrijirea paliativă a fost inclusă în tipurile de asistență medicală prestată de sistemul sănătății și prin care s-a stabilit că Guvernul aprobă norme de organizare și funcționare a serviciilor de îngrijire paliativă. Proiectul Regulamentului, Nomenclatorului și Standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire paliativă au fost elaborate în cadrul proiectului ”Consoligarea îngrijirilor paliative în RM”, implementat de Centrul PAS, Asociația Națională de Tratament Paliativ și Școala Națională de Management în Sănătate Publică, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică.

Aceste propuneri au fost elaborate în cadrul proiectului ‘’Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator’’, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în aceste materiale aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

Propunerile Centrului PAS la proiectul de decizie privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, în care să fie stabilite criterii clare pentru dreptul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice de medicamente de către instituțiile medico-sanitare publice.

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului ”Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în RM” implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate și concluziile expuse în acest material aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului ”Sporirea accesului populaţiei la medicamente”, implementat de  Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)  cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informaţiile prezentate și concluziile emise de acest studiu aparţin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtăşite neapărat de Fundaţia Soros-Moldova.

Asigurarea accesului continuu la medicamentele esențiale de calitate și la prețuri accesibile este unul din componentele cheie al unui sistem de sănătate funcțional. Angajamentul Guvernului Republicii Moldova în implementarea conceptului de medicamente esențiale este stipulat printr-un șir de documente strategice: Politica Națională de Sănătate, Politica de stat în domeniul medicamentului, documentele de reglementare care transpun în practică acest concept.

Acest studiu este o continuare a studiului elaborat în anul 2013 în cadrul proiectului ”Monitorul Sănătății”, care a avut ca scop analiza situației privind procurarea preparatelor antiretrovirale în contextul tranziției de la procurarea din surse externe la procurarea din resurse naționale publice. În studiul actual au fost analizate aspectele de procurare în perioada de tranziție de la finanțare exclusiv externă la una din resursele publice, constatându-se că în continuare nu sunt explorate pe deplin posibilitățile de procurare la cele mai bune prețuri pentru a obține acoperirea unui număr mai mare de persoane care trăiesc cu HIV cu tratament ARV în condițiile aceluiași buget. Studiul sugerează și anumite oportunități de intervenție pentru viitor pentru a eficientiza utilizarea resurselor naționale și internaționale.

În urma examinării proiectului de Lege cu privire la medicamente, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) constată că proiectul de document, în versiunea prezentată spre discuție publică, va forma un cadru  legal care nu va facilita  îmbunătățirea  accesului economic și fizic la medicamente. De asemenea, acest proiect de lege nu asigură transparența și procesul participativ în luarea deciziilor, precum și nu elimină conflictul de interese în realizarea funcțiilor de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

Asigurarea accesibilitatii la medicamente este una din prioritatile politicilor de sanatate ale statului. Acest studiu a fost realizat de Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate în premiera pentru a avea o în?elegere ampla despre contribu?ia sistemului de compensare a medicamentelor la accesul la medicamente în Republica Moldova. Cercetarea opiniei consumatorilor de medicamente privind accesul la medicamentele compensate si a factorilor de decizie si a implementatorilor sistemului de compensare a medicamentelor a fost executata de catre Magenta Consulting. Studiul a fost posibil gratie  suportului financiar din partea Fundatiei Soros-Moldova Programul Sanatate Publica ?i Programul Buna Guvernare. 

Aceasta analiza face o caracteristica ampla a sistemului curent de aprovizionare cu medicamente a spitalelor, identificarea factorilor posibili care contribui la întreruperea livrarii medicamentelor si la func?ionalitatea sistemului de aprovizionare cu medicamente, formularea optiunilor care ar fi necesare pentru remedierea procesului de aprovizionare cu medicamente a institutiilor sanitare.

In cadrul Acordului privind Zona de Liber Schimb, Aprofundat si Cuprinzator, Uniunea Europeana propune Republicii Moldova sa introduca in legislatia nationala exclusivitatea datelor drept o noua forma de protectie a proprietatii intelectuale. Exclusivitatea datelor le permite companiilor farmaceutice sa utilizeze exclusiv datele proprii ale testelor clinice pentru o perioada prestabilita. In esenta, aceasta stimuleaza dreptul exclusiv si de monopol pe piata al unui preparat farmaceutic pe parcursul a cel mult 11 ani si este promovata de Uniunea Europeana ca o masura de returnare a investitiilor initiale care au dus la descoperirea unui preparat farmaceutic inovativ. In acest aspect, Uniunea Europeana aduce cateva argumente care sunt discutate in cadrul acestui document.

Asigurarea accesului la medicamentele esentiale eficiente, inofensive si de calitate pentru toate categoriile de populatie este una din responsabilitatile statului, prevazuta în Politica de stat în domeniul medicamentului. Conform legii, prerogativa de stabilire al modului de asigurare a populatiei cu medicamente si produse parafarmaceutice apartine Guvernului. De asemenea, Politica de stat în domeniul medicamentului stabileste ca Ministerul Sanatatii si Ministerul Economiei vor promova conceptele reducerii cheltuielilor, aplicarii adaosurilor comerciale diferentiate la preturi si alte interventii menite sa contribuie la diminuarea preturilor la medicamente si sa asigure accesibilitatea lor economica. Acest document analizeaza eficienta politicilor de îmbunatatire a accesului la medicamente prin aprobarea si inregistrarea preturilor de producator la medicamente in Republica Moldova.