Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Suport pentru MSMPS în elaborarea Regulamentului privind activitatea serviciilor de îngrijire paliativă, Nomenclatorului serviciilor de îngrijire paliativă și Standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire paliativă

03.07.2021
 998

Necesitatea susținerii MSMPS în elaborarea reglementărilor pentru serviciile de îngrijire paliativă a fost identificată urmare aprobării unanime de către deputații din Parlament a Legii nr.211/2020 pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995, prin care îngrijirea paliativă a fost inclusă în tipurile de asistență medicală prestată de sistemul sănătății și prin care s-a stabilit că Guvernul aprobă norme de organizare și funcționare a serviciilor de îngrijire paliativă. Proiectul Regulamentului, Nomenclatorului și Standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire paliativă au fost elaborate în cadrul proiectului ”Consoligarea îngrijirilor paliative în RM”, implementat de Centrul PAS, Asociația Națională de Tratament Paliativ și Școala Națională de Management în Sănătate Publică, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică.