Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Analysis of Access to Health Services Module of MICS survey, Moldova

Perioada Septembrie, 2012 - Septembrie, 2013
Buget MDL 299.805,00
Finanțat UNICEF
Descrierea

Barriers and Facilitating Factors in Access to Health Services in the Republic of Moldova

Perioada August, 2011 - Iunie, 2012
Buget USD 25,236.00
Finanțat WHO
Descrierea

Evaluation of the Integrated Management of Childhood Illness programme in the Republic of Moldova

Perioada Decembrie, 2010 - August, 2011
Buget USD 27,128.20
Finanțat UNICEF
Descrierea

Study on assessment of health communication and health promotion

Perioada Februarie, 2010 - Aprilie, 2010
Buget USD 15,000.00
Finanțat UNICEF
Descrierea

Health Monitor: Access and Quality of Hospital Services in the Opinion of the General Population of the Republic of Moldova

Perioada Decembrie, 2009 - Decembrie, 2011
Buget USD 16,425.00
Finanțat Soros Foundation-Moldova
Descrierea

Study on analysis of equity in mother and child health

Perioada Iulie, 2009 - Octombrie, 2009
Buget MDL 178,698.00
Finanțat UNICEF
Descrierea

Study of policies related to administrative decentralization in the health sector

Perioada Decembrie, 2008 - Decembrie, 2009
Buget MDL 287,500
Finanțat Swiss Agency for Development and Cooperation, Moldova office
Descrierea

Operational research on HIV prevalence among new TB cases in Moldova

Perioada Septembrie, 2007 - Aprilie, 2008
Buget USD 14,000.00
Finanțat USAID, WHO
Descrierea

Monitorizarea repartizării și utilizării banilor din cadrul Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală din Moldova

Perioada Iunie, 2017 - Mai, 2018
Buget 36,000 USD
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Obiectivul general al proiectului este de a monitoriza și promova transparența utilizării banilor publici din cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, asigurând accesul la întregul proces, pornind de la deciziile Consiliului de Administrare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), până la contractarea instituțiilor medico-sanitare publice/private și raportare..

Proiectul include cinci componente:

(1) Stabilirea parteneriatelor cu CNAM și cu instituțiile medico-sanitare publice/private;

(2) Asigurarea transparența utilizării banilor publici și promovarea îmbunătățirii legislației care să asigure transparența utilizării banilor publici;

(3)  Identificarea elementelor cu risc corupțional în procesul de repartizare și utilizare a banilor publici și elaborarea propunerilor de politici și advocacy;

(4) Dezvoltarea și lansarea unui produs online de promovare și asigurare a transparenței;

(5) Diseminarea informațiilor în vederea prezentării comprehensibile a acestora opiniei publice cu scopul sporirii conceptului de responsabilitate socială

Monitorul Sănătăţii pentru o bună guvernare în RM

Perioada Ianuarie, 2017 - Decembrie, 2017
Buget 48,740 USD
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Obiectivul general al proiectului este de a menţinere şi dezvolta mecanisme durabile pentru monitorizarea independentă şi neutră a politicilor de sănătate pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate din Republica Moldova și monitorizarea acţiunilor autorităţilor locale şi centrale în sănătate prin observarea continuă a politicilor publice în curs de elaborare/promovare şi reflectarea acestora în mass media..

Proiectul include partu componente:

(1) Promovarea participării cetăţenilor în evaluarea şi monitorizarea asistenţei spitaliceşti

(2) Elaborarea/perfectarea pașapoartelor informaționale ale instituţiilor medico-sanitare publice

(3) Monitorizarea continuă a dezvoltării politicilor şi reformelor de sănătate

(4) Reflectarea rezultatelor monitorizării în mass media

Promovarea responsabilității sociale participative pentru un sistem de sănătate performant, 2016 – 2019

Perioada Octombrie, 2016 - Septembrie, 2019
Buget 730,000 USD
Finanțat Banca Mondială / Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială
Descrierea

Obiectivul general al proiectului este de a informa consumatorii de servicii de sănătate din anumite raioane selectate cu privire la performanța, calitatea și eficiența spitalelor și instituțiilor de asistență medicală primară din raza de reședință a acestora pentru a îmbunătăți prestarea serviciilor de sănătate.

Proiectul include patru componente:;

(1)  Promovarea participării cetățenilor în monitorizarea performanței asistenței medicale spitalicești;

(2)  Consolidarea programului de finanțare bazat pe performanță în medicina de familie prin auditul social al instituțiilor de asistență medicală primară;

(3)  Crearea unui mediu favorabil pentru dialogul public informat în domeniul sănătății, și

Facilitarea cunoașterii și învățării pentru a spori eficiența intervențiilor de responsabilizare socială.

Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova, 2015-2017

Perioada Iulie, 2015 - Decembrie, 2017
Buget EUR 6,116,310.00
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul programului este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv TB MDR/ XDR-) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului comun la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management al PNCT. Implementarea proiectului are la bază  5 obiective: 

 1. Asigurarea accesului comun la diagnostic rapid și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv TB M/XDR;
 2. Asigurarea  accesului comun la tratament de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv TB MDR / XDR;
 3. Consolidarea abordărilor centrate pe pacient pentru  tratamentul  TB MDR / XDR;
 4. Îmbunătățirea managementului tuberculozei asociate cu HIV;
 5. Consolidarea capacităților de management, coordonare, monitorizare și evaluare ale Programului Național de control al tuberculozei.

Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015-2017

Perioada Ianuarie, 2015 - Decembrie, 2017
Buget EUR 8,248,729.00
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul proiectului este de a susține un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova în vederea reducerii prevalenței în rândul populațiilor cheie afectate și mortalității cauzate de SIDA, prin îmbunătățirea accesului populațiilor cheie afectate la servicii esențiale de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Acesta are la bază 3 obiective principale:

(1) De a spori accesul la servicii de prevenire HIV bazate pe dovezi;

(2) De a asigura accesul universal la servicii comprehensive de tratament, îngrijire și suport;

(3) De a consolida capacitățile comunității și asigura sustenabilitatea programului.

Direcțiile principale de activitate pentru atingerea obiectivelor programului sunt:

 • oferirea serviciilor de prevenire pentru CDI și partenerii lor;
 • oferirea serviciilor de prevenire pentru LSC și clienții lor;
 • oferirea serviciilor de prevenire pentru BSB și persoanelor transgender;
 • asigurarea accesului la servicii de PTMC;
 • asigurarea accesului la tratament ARV, îngrijire, suport și monitorizare;
 • consolidarea Sistemului Informațional de Sănătate și M&E;
 • asigurarea consolidării sistemului comunitar;
 • eliminarea barierelor legale de acces la servicii a PTH și populațiilor cheie afectate;
 • consolidarea capacității Programului Național SIDA.

Centrul PAS, în calitate de Recipient Principal neguvernamental, gestionează componentele legate de prevenirea HIV în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LSC, MSM), asistența PTH și suportul pentru aderenta la tratamentul ARV, consolidarea sistemului comunitar, asistență juridică pentru PTH și populații cheie, evaluare programelor de prevenire (IBBS). Componenta de tratamentul ARV, consolidarea sistemului național de M&E și componenta legată de consolidarea capacității Programului Național SIDA și sustenabilității programului sunt gestionate de Recipientul principal guvernamental UCIMP.

Grupurile țintă/beneficiari ai acestui program sunt:

 • persoanele care consuma droguri injectabile;
 • lucrătoarele sexului comercial;
 • bărbații care practică sex cu bărbați și persoanele transgender;
 • femei însărcinate (Transnistria);
 • persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV).

Innovative model of outpatient MDR-TB case management in the context of rapid diagnostic implementation

Perioada Aprilie, 2012 - Martie, 2013
Buget EUR 151,107.00
Finanțat Otsuka SA
Descrierea

Enhancing TB diagnosis and MDR detection by rolling out Xpert MTB/RIF technology at district level, with special emphasis on high risk groups – prisoners and PLWH

Perioada Ianuarie, 2012 - Decembrie, 2012
Buget USD 929,682.00
Finanțat Stop TB Partnership, WHO, TB Reach Wave-2
Descrierea

Developing early childhood intervention system for children in the Republic of Moldova

Perioada Aprilie, 2011 - Decembrie, 2011
Buget USD 12.070.00, EUR 8.045.00
Finanțat Soros Foundation Moldova, Centre for Early Intervention „Voinicel” (Moldova)
Descrierea

Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul tuberculozei în Moldova, 2010-2015

Perioada Octombrie, 2010 - Iunie, 2015
Buget EUR 7,434,590.72
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul programului este reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova. Realizarea grantului  se bazează pe următoarele obiective: 

Perioada I-a de implementare a grantului (Octombrie, 2010- Decembrie, 2012)

- Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnosticare, tratament, îngrijire şi suport pentru pacienţii cu TB drogrezistentă;

- Mobilizarea resurselor pentru susţinerea parteneriatelor la nivel de comunitate;

- Înlăturarea barierelor în activităţile de îngrijire medicală a populaţiei sărace şi a altor grupuri vulnerabile;

- Fortificarea sistemului de sănătate şi implicarea tuturor partenerilor existenţi în activităţile de control al TB;

- Pledoarie, comunicare şi mobilizare socială (ACSM);

- Integrarea serviciilor TB atât în afara cât şi în cadrul penitenciarelor;

- Realizarea cercetărilor operaţionale cu privire la intervenţiile TB.

Perioada  a II-a de implementare a grantului (Ianuarie, 2013- Iunie, 2015)

- Fortificarea implicării comunității și extinderea parteneriatului pentru controlul efectiv al TB;

- Asigurarea unui management eficient al cazurilor de TB prin suportul pacienților și fortificarea capacităților sistemului de sănătate.

Reducerea infecției HIV în Republica Moldova, 2010-2014

Perioada Ianuarie, 2010 - Decembrie, 2014
Buget EUR 12,057,410.00
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul proiectului este de a reduce morbiditatea, mortalitatea și povara HIV/SIDA în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV. Acesta are la bază 3 obiective principale: (1) De a dezvolta capacitățile sistemului și a asigura durabilitatea programului; (2) De a susține persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele care consuma droguri injectabile și de a asigura instituționalizarea serviciilor; (3) De a asigura implicarea societății civile și a populațiilor cheie afectate în răspunsul național HIV și de a promova drepturile omului. Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost implementate un șir de activităţi:

 • îmbunătățirea performanțelor în scopul asigurării accesibilității la serviciile medicale și ne-medicale pentru persoanele care traiesc cu HIV;
 • instituționalizarea capacitării prestatorilor de servicii în domeniul HIV/SIDA prin e-learning (învățământ la distanță);
 • monitorizarea și supravegherea asistenței sociale acordate persoanelor care traiesc cu HIV;
 • îmbunătățirea calității vieții și promovarea aderenței la tratamentul ARV;
 • acordarea suportului psiho-social pentru persoanele care consuma droguri injectabile și asigurarea aderenței la TSO;
 • suport pentru copiii infectați și afectați de HIV;
 • fortificarea Centrelor Sociale Regionale pentru asistența persoanelor care traiesc cu HIV;
 • asigurarea asistenței juridice și litigării;
 • asigurarea implicării societății civile și a populației cheie afectate în răspunsul HIV.

Grupurile țintă directe ale acestui proiect sunt: toți adulții și copiii infectați cu HIV. Beneficiarii indirecți ai acestui proiect sunt: specialiștii în sănătate și protecție socială; mandatarii principali ai instituțiilor naționale și ai instituțiilor relevante din domeniu; furnizorii de servicii de medicină primară; medicii infecționiști; membrii echipelor ARV; studenții colegiilor și universității de medicină; studenții departamentelor de asistență socială din cadrul universităților din Moldova; asistenții sociali; managerii din sistemul de sănătate; furnizori de servicii în domeniul HIV/SIDA; reprezentanții ONG-urilor; avocații/juriștii activi în domeniul HIV/SIDA, etc. Centrul PAS, în calitate de Recipient Principal neguvernamental, gestioneză componentele legate de prevenirea HIV în rândul populațiilor cheie afectate, asistența persoanelor care traiesc cu HIV și suportul pentru aderenta la tratamentul ARV, consolidarea sistemului comunitar, asistență juridică pentru persoanele care traiesc cu HIV și populații cheie, evaluare programelor de prevenire. Componenta de tratamentul ARV, consolidarea sistemului național de M&E și componenta legată de consolidarea capacității Programului Național SIDA și sustenabilității programului sunt gestionate de Recipientul principal guvernamental UCIMP.

Scaling-up DR-TB management in Moldova

Perioada Octombrie, 2009 - Septembrie, 2011
Buget EUR 1,144,710.00
Finanțat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Round 8)
Descrierea

Prevention of Viral Hepatitis B and C

Perioada Mai, 2009 - Aprilie, 2012
Buget USD 1,383,760.00
Finanțat World Bank
Descrierea

Prevenirea Hepatitelor Virale B și C în Republica Moldova

Perioada Mai, 2009 - Martie, 2012
Buget 1,383,760 USD
Finanțat Fondul de Dezvoltare Socială al Japoniei prin intermediul Băncii Mondiale
Descrierea

Proiectul conține două componente cu următoarele obiective:

 1. Creşterea cunoştinţelor grupurilor vulnerabile şi populaţiilor cheie cu risc sporit privind căile de transmitere şi măsurile de prevenire a hepatitelor virale;
 2. Dezvoltarea unui program pilot pentru donări de sînge voluntare şi  a unui serviciu de sînge de calitate.
 1. Promovarea utilizării serviciilor de consiliere şi testare voluntară la HIV şi hepatitele virale B şi C;

Proiectul include următoarele activități: organizarea unor campanii de comunicare la nivel național și local; dezvoltarea unei rețele durabile de servicii de consiliere și testare voluntară; elaborarea și implementarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a calității serviciilor de consiliere și testare voluntară; pilotarea metodelor inovative pentru atragerea noilor donatori de sînge și consolidarea capacităților locale ale serviciului de sînge și personalul acestuia. Proiectul este implementat în 10 unități administrativ teritoriale (4 municipii și 6 raioane) din Moldova, inclusiv Transnistria.

 

Ensuring social support and improving adherence of persons living with HIV (PLWH) to ARV treatment

Perioada Ianuarie, 2008 - Decembrie, 2009
Buget USD 53,620.00
Finanțat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Round 6)
Descrierea

Support to orphan children and those vulnerable for HIV

Perioada Ianuarie, 2008 - Decembrie, 2009
Buget USD 275,550.00
Finanțat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Round 6)
Descrierea

Prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) and capacity building in voluntary counseling and testing (VCT)

Perioada Ianuarie, 2008 - Decembrie, 2009
Buget USD 67,500.00
Finanțat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Round 6)
Descrierea

Strengthening TB control in the Republic of Moldova

Perioada Octombrie, 2007 - Septembrie, 2012
Buget USD 738,659.00
Finanțat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Round 6)
Descrierea

Seminarele Medicale Internaţionale din Salzburg - Open Medical Institute

Perioada Mai, 2007 - Decembrie, 2016
Buget USD 4,000 pe an
Finanțat Fundația Americano-Austriacă, Ministerul Federal al Austriei pentru Educație, Știinte și Cultură, Fundațiile Societății Deschise
Descrierea

Scopul acestui proiect este dezvoltarea resurselor umane din domeniul sănătății. Acesta are la bază drept obiectiv: Fortificarea sistematică a capacităților organizaționale şi umane de-a lungul întregului spectru de structuri instituționale (spitale, clinici, administrarea raională din domeniul sănătății, universitatea de medicină, colegiile medicale) şi problemelor de sănătate (inclusiv maladii infecțioase, instruirea cadrelor medicale, telemedicina şi informatica medicală, extinderea serviciilor de asistență medicală primară, şi îmbunătățirea calității, etc.) Criteriile și condițiile de participare:

• Candidații trebuie să cunoască limba engleză, experiență de muncă în domeniu, să fie medici practicieni, dar și lectori sau profesori

• Cazarea, cheltuielile de alimentație și instruirea este asigurată de organizatori.

• Pentru candidații care aplică pentru prima dată, una dintre cerințe e să aibă vârsta cuprinsă între 30 și 45 de ani, iar candidații care deja au participat la seminar și aplică pentru a doua oară - până la 50 de ani.

• Diploma de specialitate în tematica medicala a seminarului sau în ultimul an de studii

• Publicații: în limba română/rusă, ori limba engleză.

• Faceți upload documentației necesare pe site (a se vedea procesul de aplicare).

• Recomandare din partea coordonatorului pe țară (dacă este necesar)