Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Misiunea noastră

Misiunea Centrului PAS este de a institui o societate democratică prin dezvoltarea sectorului de sănătate și social, promovarea şi evaluarea politicilor, consolidarea capacităţilor şi suportul reformelor.

Scopurile Centrului PAS:

 • dezvoltarea valorilor democratice;
 • dezvoltarea, analiza şi elaborarea politicilor de sănătate şi sociale
 • analiza şi dezvoltarea strategiilor pentru intervenţii de sănătate publică;
 • promovarea sistemului de sănătate orientat spre individ;
 • suportul procesului de reformare a sistemului sănătăţii şi al celui social;
 • promovarea includerii comunităţii în procesul de luare a deciziilor;
 • dezvoltarea resurselor umane;
 • promovarea modului sănătos de viaţă.

 

Centrul PAS este o organizaţie dinamică, cu angajaţi profesionişti şi înalt motivaţi, calificaţi şi capabili să îndeplinească următoarele sarcini:

 • implementarea programelor de sănătate, inclusiv managementul financiar şi raportare
 • dezvoltarea capacităţilor în domeniile de control al HIV/SIDA, tuberculozei, hepatitelor virale B şi C și altor maladii sociale
 • elaborarea şi implementarea studiilor şi cercetărilor în domeniul sănătăţii publice
 • elaborarea şi implementarea campaniilor de comunicare
 • elaborarea, aprobarea, multiplicarea şi distribuirea diferitor materiale informaţionale şi ghiduri
 • instruirea jurnaliştilor în probleme ce ţin de informarea populaţiei despre HIV/SIDA, tuberculoză, hepatitele virale B şi C și alte domenii prioritare.

 

Proiectele Centrului PAS sunt realizate în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, Organizația Mondială a Sănătății, USMF “Nicolae Testemițanu”, Şcoala de Management în Sănătatea Publică, autoritățile publice locale, ONG-uri locale şi alţi parteneri naţionali şi internaţionali. Aceste proiecte sunt finanţate de Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Banca Mondială, Comisia Europeană, Fundaţia Soros-Moldova, UNICEF Moldova, Agenţia Elveţiană de Dezvoltare, Fondul pentru Dezvoltare Socială al Japoniei, Bloomberg Philanthropies (Campaign for Tobacco - Free Kids și Tobacco - Free Kids Action Fund) şi alţii. Centrul PAS a fost desemnat şi aprobat în calitate de Recipient Principal al granturilor Fondului Global pe domeniile controlului HIV/SIDA și tuberculozei.

Centrul PAS participă în calitate de partener responsabilitate socială în cadrul Platformei E-Sanatate.MD prin dezvoltarea și implementarea produselor on-line de utilitate publică Spitale.MD (realizat în cadrul proiectului finanțat de Fundația Soros - Moldova) și Tuberculoza Info (realizat în cadrul proiectului finanțat de Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei).