Acasă

Центр политики и исследований в здравоохранении

Evaluarea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV la serviciile de sănătate

07.08.2015
 3456

Studiul a fost realizat de Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate (Centrul PAS) de comun cu Centrul de Investiga?ii Sociologice ?i Marketing „CBS-AXA” în cadrul programului „Reducerea Impactului Infec?iei HIV în Republica Moldova” finan?at de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei ?i Malariei. Studiul a vizat accesibilitatea financiara ?i geografica ?i acceptabilitatea serviciilor de sanatate, utilizarea serviciilor medicale generale, utilizarea serviciilor medicale specializate pentru HIV, acoperirea cu tratament antiretroviral ?i calitatea îngrijirilor medicale acordate pe parcursul sarcinii ?i na?terii femeilor ce traiesc cu HIV.