Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Propunerile Centrului PAS pentru Listele Naționale a Medicamentelor Esențiale pentru adulți și copii, Listele Naționale a Medicamentelor Esențiale pentru îngrijirile paliative - adulți și copii, în condiții de ambulatoriu, precum și pentru Lista de indicatori pentru monitorizare și evaluare al accesului la medicamente esențiale în condiții de ambulatoriu.

28.09.2020, 8:56

Aceste propuneri au fost elaborate în cadrul proiectului ‘’Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator’’, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în aceste materiale aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.