Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Strategia de advocacy, comunicare și mobilizare socială în controlul tuberculozei în Republica Moldova (anii 2018-2020)

12.01.2018
 3577

Strategia a fost elaborată în cadrul programului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, implementat în Republica Moldova de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), și a fost examinată în cadrul ședinței comune din 22 noiembrie 2017 a reprezentanților IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, ai Programului Național de Control al Tuberculozei și asociațiilor obștești, implicate în domeniul de referință.

Strategia a fost elaborată de prof.univ., dr.hab. Constantin Marin.