Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Evaluarea necesității de asistență specializată de staționar pentru tuberculoză în condițiile tranziției epidemiologice și a recomandărilor OMS 2021 privind tratamentul tuberculozei multidrog rezistente

30.09.2021
 872

Avînd în vedere schimbările de ordin epidemiologic, dar și inovațiile și revizuirea metodelor de diagnostic, introducerea schemelor noi de tratament, precum și adoptarea prestării de servicii centrate pe persoană și elaborarea unui nou Program de Răspuns la Tuberculoză pentru anii 2021-2025 aliniat la Strategie de Eliminare a Tuberculozei 2030, a apărut necesitatea actualizării estimării necesității de servicii de tip staționar în Republica Moldova.  

Această analiză rapidă repetată vine să furnizeze date actualizate privind necesitatea de servicii specializate de staționar pentru perioada 2021-2030, utilizînd aceeași metodologie de evaluare externă efectuata în perioada  decembrie 2011- februarie 2012 în cadrul asistenței  tehnice pentru Ministerul Sănătății și Programul Național de Control al TB în planificarea de investiții și îmbunătățirea sistemului de servicii medicale privind tuberculoza în Republica Moldova.

Acest raport a fost elaborat de către echipa TB REP 2.0 a Centrului pentru Politici si Analize în Sănătate, cu suportul tehnic al consilierului regional pentru regiunea Europei de Est si Asiei Centrale a Parteneriatului Stop TB și în parteneriat cu Programul Național de Răspuns la Tuberculoză.