Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Opinie juridică cu privire la cadrul legislativ național privind obligația autorităților administrației publice centrale și locale de a asigura financiar și tehnico-material instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorie de asistență medicală

26.06.2018
 2751

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a solicitat Biroului asociat de avocați „Efrim, Roșca și asociații” ( ERA) realizarea analizei prevederilor art.4 alin. (2) și (3) din Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995 prin prisma prevederilor art. 36 sau a altui articol din Constituție, a Legii nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat şi Legii nr.1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, în contextul obligativităţii/neobligativităţii asigurării financiare și tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală de către autoritățile administrației publice centrale și locale, în calitate de fondator al acestora.