Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Ce modele de dezvoltare asistenței medicale primare în Moldova pot fi aplicate la sate și cum pot fi atrase resurse financiare în acest sens

Ce modele de dezvoltare asistenței medicale primare în Moldova pot fi aplicate la sate și cum pot fi atrase resurse financiare în acest sens

09.11.2020 11:01
7921
0 Comentarii

Ambasada Lituaniei din Moldova a găzduit, zilele acestea, un eveniment de închidere a proiectului „Sprijin pentru reformarea asistenței medicale primare (AMP) în Republica Moldova”, realizat în colaborare cu Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Proiectul s-a desfășurat în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie și a avut drept scop „acordarea suportului necesar autorităților pentru dezvoltarea asistenței medicale primare, în baza practicilor internaționale care și-au dovedit eficiența”.

Aflat la Chișinău pentru o scurtă perioadă de timp, Juozas Galdikas, fost ministru al Sănătății din Lituania în perioada anilor 1996-1998 și consilier la nivel înalt al Uniunii Europene pentru reforma sănătății în Moldova al Delegației UE la Chișinău în perioada 2016-2018, a elaborat și prezentat un raport în care descrie unul dintre modelele de asistență medicală primară existent în Lituania – cabinetul individual al medicului de familie.

Expertul susține că asemenea model de asistență medicală primară există în diverse state europene și el presupune acoperirea cu medici de familie, în mod special a satelor sau zonelor mai puțin atractive pentru acești specialiști. În opinia expertului, acest model, presupune amenajarea sau reorganizarea unor oficii ale medicilor de familie sau centre de sănătate după toate standardele moderne ale medicinei de familie, lucru ce ar permite medicilor să-și gestioneze individual activitatea. Un asemenea model, spune expertul, ar putea ajuta Moldova să atragă medicii de familie să muncească la sate, care acum se confruntă cu o problemă acută a deficitului de cadre medicale.

La modul practic, expertul propune crearea/restaurarea/renovarea a 100 de Centre de asistență medicală primară (până la 4 Medici de Familie cu asistenți medicali/personal medical) cu statut juridic independent - întreprindere privată mică-mijlocie (ÎMM) -  pe ambele maluri ale râului Nistru.

„Crearea a 80 de Centre de AMP pe malul drept al râului Nistru și posibil 20 pe malul stâng al Nistrului ar fi o soluție durabilă pentru îmbunătățirea asistenței medicale primare în Republica Moldova pentru majoritatea populației din mediul rural”, crede Juozas Galdikas.

„Lituania a avut o experiență similară în anul 1999 datorită programului PHARE - au fost create cabinete private pentru medicii de familie. Această experiență o urmărim chiar și 20 de ani după implementare”, a mai afirmat expertul lituanian.

În cadrul mesei rotunde, organizată cu prilejul închiderii proiectului, la care au fost invitați experți din Sănătate, Juozas Galdikas a făcut totalurile activități sale în cadrul proiectului, menționând că și-ar dori ca propunerile cu care a venit să fie luate în considerare și puse în practică și în Moldova.

„30 de zile, cât am lucrat la acest raport, nu este suficient să analizezi situația pe întreg teritoriul Moldovei, însă este un prim pas. Am scris aceste recomandări, luând ca exemplu sistemul medical al Lituaniei. În calitate de experți străini putem doar să spunem că nouă ne-a reușit acest model. Alții ar putea spune că nu este eficient. Ideea poate fi bună, dar trebuie să vedem dacă poate fi implementată în diferite sisteme de sănătate. Scopul acestui proiect este ca să existe un model de implementare, ca atunci când statul va fi gata pentru reformarea domeniului să aibă de ce se ghida”, a declarat Juozas Galdikas.

Sprijinul financiar pentru crearea - renovarea a 100 Centre de Asistență Medicală Primară pentru Medicii de Familie din mediul rural pe ambele maluri ale râului Nistru poate fi identificat în cadrul programului Parteneriatul Estic, și anume instrumentului de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM) care este destinat pentru perioada financiară 2021 - 2027. Costurile financiare totale pentru crearea celor 100 ÎMM poate atinge 20 milioane de Euro în perioada 2021 - 2025.

„Prin experiența voastră, prin capacitățile voastre ați putea convinge Uniunea Europeană să susțină și să ofere resurse financiare pentru a trece definitiv la cabinetele individuale. Cred că în decursul unui an, minim 3 sau 4 ani se poate trece la acest model de cabinete individuale”, a punctat acesta.

Astfel, la sfârșitul anului 2025 medicii de familie din mediul rural din Republica Moldova vor putea lucra în condiții corespunzătoare, presta servicii de AMP de calitate înaltă disponibile cetățenilor 24 ore din 24.

„Prin propunerea Domnului Galdikas de a crea la sate ÎMM – uri am motiva medicii să vină aici să lucreze. Pentru mine era inaccesibilă informația cum medicina de familie s-ar putea dezvolta pe bani prevăzuți în Programul Parteneriatul Estic - Instrumentul de finanțare pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru anii 2021 - 2027.Totodată, colaborând cu  dl. Galdikas, m-am convins că atunci când a început reforma medicinei primare în Moldova, se dorea ca în jumătate de an să treacă toate instituțiile medicale primare din municipii și orașe la cabinete individiale sau instituții private și asta a fost o greșeală. Nu trebuie să ne oprim la o singură formă, structură sau idee despre cum ar trebui să arate structura organizatorică a instituțiilor de asistență medicală primară la nuvel național. Iată că expertul propune de început cu centre (mai mulți medici de familie) în acele localități rurale, unde astăzi nu sunt medici. Însă este important ca orice reformă să îmbunătățească calitatea serviciilor și pentru aceasta schimbările trebuie de făcut, în ansamblu, pe toate direcțiile de reformă: organizare, finanțare, prestare de servicii, generare de resurse. Din cauza că nu s-a ținut cont de toate aceste direcții de reformă a și eșuat reforma asistenței medicale primare. Este nevoie și de politici de finanțare, politici pentru reglementarea prestării serviciilor medicale, politici de generare de resurse fizice și umane , dar nu numai de modificarea structurii organizatorice a asistenței medicale primare”, a declarat coordonatorul de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), Ghenadie Țurcanu.

Prezent la eveniment, Profesorul Oleg Lozan, director al Școlii de Management în Sănătate Publică a menționat că mediul academic va sprijini întotdeauna reformele și va contribui la dezvoltarea multilaterală a profesioniștilor din domeniu.

„Este un model foarte bun de reformă, dar trebuie să vedem dacă are perspectivă în sistemul nostru. Noi, venind din mediul academic, vom ajuta specialiștii să evolueze. Noi avem în fiecare an lucrări științifice în domeniu”, a menționat Oleg Lozan.

 

Președinta Centrului Strategii și Politici de Sănătate, Inga Pasecinic a afirmat că un rol important în realizarea acestor reforme îl au capacitățile manageriale ale medicilor. În opinia ei, prea puțini medici pot și sunt manageri buni.

„De-a lungul activității mele m-am întâlnit cu mulți medici de familie și le cunosc problemele. Unul din motivele din care ei nu trec la libera practica este lipsa capacităților manageriale și acesta este un aspect foarte important. Banii pot veni din surse externe, dar trebuie să știi să te organizezi”, a menționat Inga Pasecinic.

Potrivit expertului internațional Juozas Galdikas una din posibilitățile de îmbunătățire a situației și a asigurării populației rurale cu AMP moderne ține în primul rând de elaborarea cadrului legal corespunzător, negocierea cu administrațiile publice locale pe marginea acordării susținerii necesare, crearea condițiilor prioritare pentru investiții private în sistemul de AMP.

Amintim că în 2018, autoritățile din Sănătate au operat o serie de modificări legislative, care prevedeau trecerea medicilor de familie la libera practică și posibilitatea de a-și deschide cabinete individuale. Astfel, de la 1 ianuarie 2019 la această practică urmau să treacă medicii de familie din sate, iar de la 1 iulie 2019 – cei din municipii.

Reforma însă nu a fost dusă la bun sfârșit, din varii motive, dar și din cauza instabilității politice din ultimul un an și jumătate, care a provocat schimbarea a două guverne într-un interval de timp foarte scurt. Continuarea reformelor în domeniul asistenței medicale primare a fost inclusă în planul de activitate al Ministerului Sănătății abia pentru luna decembrie a anului curent.

Notă: Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Sprijin pentru reformarea asistenței medicale primare (AMP) în Republica Moldova”. Vom menționa că în ultimii zece ani, Republica Moldova este afectată de o lipsă constantă a medicilor de familie, în special în mediul rural. Actualele mecanisme financiare de stimulare a tinerilor specialiști nu au efectul scontat, iar emigrarea lor imediat după absolvirea studiilor generează pierderi importante a resurselor publice alocate pentru instruirea lor, dar și un gol de specialiști ce nu mai poate fi acoperit.

Potrivit datelor oficiale ale ANSP (Agenția Națională de Sănătate Publică), din 2002 și până în 2019 sistemul a pierdut peste 450 de medici de familie, de la 2.136 de specialiști raportați în 2002, în 2019 au rămas numai 1.687, cu un grad de acoperire de 4,8 la 10.000 populație, iar numărul este în scădere constantă în ultimul deceniu. Asistența financiară și tehnică acordată în ultimii 5 ani de către partenerii internaționali ai Republicii Moldova nu a influențat îmbunătățirea sistemică a asistenței medicale primare (AMP). Guvernul Republicii Moldova a demarat la începutul anului 2019 liberalizarea practicii medicului de familie, dar cu rezultate limitate.

Proiectul „Suport pentru reformarea asistenței medicale primare în Republica Moldova” prevede următoarele: elaborarea unor recomandări pentru reformarea asistenței medicale primare în baza practicilor internaționale care și-au demonstrat eficiența, care să contribuie la reorganizarea centrelor de asistență medicală primară cu statut juridic independent, elaborarea noilor principii de activitate care să stimuleze motivația, să asigure stabilitatea, autoreglementarea, responsabilitatea și principiile democratice.

Proiectul a fost implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) în cadrul Programului de cooperare pentru dezvoltare și promovare a democrației în Moldova în 2020, cu sprijinul financiar al Ambasadei Lituaniei în Moldova.


Comentarii
Comentează