Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Acquis-ul UE în domeniul sănătății publice care urmează a fi transpus în legislația națională

Acquis-ul UE în domeniul sănătății publice care urmează a fi transpus în legislația națională

10.07.2023 09:07
2059
0 Comentarii

Republica Moldova urmează să-și racordeze legislația în domeniul Sănătății Publice la acquis-ul comunitar, odată cu intensificarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În total, 118 Regulamente și Directive care vizează domeniul Sănătății Publice ar trebui să fie transpuse în legislația națională, în funcție de capacități. Acestea vizează domenii majore, cum ar fi Alimențație, Industria farmaceutică, Boli, Profesii în medicină, Științe medicale și Politica de sănătate.

Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană (UE) pe 3 martie 20221 iar pe 23 iunie Consiliul European i-a acordat statutul de ţară candidat. La 19 aprilie 2023 a fost adoptată Rezoluția în care se menționează că Parlamentul European așteaptă cu interes îndeplinirea de către Republica Moldova a celor nouă etapei identificate în avizul Comisiei și în evaluarea  Comisiei, care fac parte din pachetul de extindere pentru 2023, și invită, în acest context, Comisia și Consiliul European să înceapă negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2023, după îndeplinirea celor nouă etape. Prin urmare, deciziile strategice privind modul de pregătire, desfășurare și încheiere cu succes a negocierilor cu Comisia Europeană conform programului Acquis trebuie să fie principala prioritate pentru autoritățile publice din Republica Moldova. Programul Acquis include și domeniul sănătății. Politica UE în domeniul sănătății publice urmărește: i) protejarea și îmbunătățirea sănătății cetățenilor UE; ii) sprijinirea modernizării și digitalizării sistemelor și infrastructurii de sănătate; iii) îmbunătățirea rezilienței sistemelor de sănătate din Europa; iv) pregătirea statelor UE pentru a preveni și a aborda mai bine viitoarele pandemii.

În suportul autorităților din sănătate și societății civile din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Facilitarea participării civice în procesul decizional în sănătate”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, a fost elaborată lista Acquis-ul UE în domeniul sănătății publice

Această listă a actelor UE din domeniul sănătății publice cuprinde doar cele care urmează a fi transpuse în legislația națională, și nu conține denumirea actelor deja transpuse. Spre exemplu, lista nu conține Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun, precum și Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE etc. prevederile cărora se regăsesc în legislația națională.

Lista Acquis-ul Uniunii Europene în domeniul sănătății publice care urmează a fi transpus în legislația națională este divizată în compartimente majore astfel cum este identificat în tezaurul EURVOC pe pagina web: eur-lex.europa.eu: i) Alimențație; ii) Industria farmaceutică; iii)Boli; iv) Profesii în medicină; v) Științe medicale și vi) Politica de sănătate. Chiar dacă un act UE se poate încadra în mai multe categorii s-a încercat divizarea în compartimente majore astfel încât să se excludă dublările și ambiguitatea. Lista nu include actele UE care au fost transpuse integral în legislația națională, precum și actele care țin de competența Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerului Mediului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Cel mai important – autoritățile din sănătate urmează să evalueze dacă pot transpune prevederile actelor.

Sursa: SanatateInfo.md


Comentarii
Comentează