Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Центр PAS был отобран в качестве провайдера технической помощи Глобального фонда 2021-2023 на глобальном уровне

Centrul PAS a fost selectat în calitate de furnizor de asistență tehnică pentru Fondul Global la nivel global pentru perioada 2021-2023

02.03.2021 12:14
6146
0 Comentarii

A demarat o nouă etapă a implementării Programul de asistență tehnică al Fondului Global pentru Comunitate, Drepturi și Gen (Programul CRG TA) în cadrul Inițiativei strategice a Fondului Global privind CRG.

La începutul acestui an, Departamentul CRG al Secretariatului Fondului Global a actualizat lista furnizorilor de asistență tehnică (AT) în cadrul programului pentru perioada 2021-2023. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a fost selectat alături de ale 26 de rețele și organizații ale societății civile și populații cheie în calitate de furnizori de asistență tehnică CRG.

CRG SI oferă asistență tehnică pe termen scurt centrată pe drepturile omului, aspectele de gen, răspunsuri comunitare, consolidarea sistemelor comunitare și domenii conexe pentru a susține participarea societății civile și a comunității în ciclul de grant și pentru a consolida rolul comunității în activitățile susținute de Fondul Global.

Toți furnizorii de AT au fost selectați printr-o licitație deschisă, confirmând experiența și expertiza relevantă în domeniul drepturilor omului, problemelor de gen și al sistemelor comunitare. În continuare, furnizorii de asistență tehnică  vor fi selectați pentru fiecare cerere în parte în conformitate cu cerințele specifice ale cererii respective de asistență tehnică și în baza cunoștințelor tehnice și a celor privind specificul regional, în baza limbii, disponibilității, capacității de a identifica experții comunitari la nivel național și regional și de a facilita transferul competențelor și expertizei, precum și în baza raportului preț-calitate.

De asemenea, a fost actualizat formularul de cerere pentru AT și, la moment, există posibilitatea de a vă familiariza cu un exemplu de cerere de înaltă calitate disponibilă în limba engleză.

Așadar,  pentru 2021-2023 asistența tehnică poate fi solicitată în trei domenii principale de activitate:

   - Analiza situației și evaluarea necesitaților

 • Evaluări legate de CRG în scopul obținerii informațiilor strategice pentru o mai bună luare a deciziilor
 • Revizuirea programelor pentru a asigura contribuția comunității  la îmbunătățirea calității serviciilor

   - Participarea la dialogul de țară

 • Consultarea comunităților privind prioritățile și incorporarea acestora în politicile, liniile directoare, planurile și programele naționale
 • Asistență în dezvoltarea documentelor cheie pentru Fondul Global
 • Planificarea sinergiilor pentru a spori participarea comunității la procesele Fondului Global
 • Organizarea ședințelor comune și dezvoltarea colectivă a strategiilor de informare și sensibilizare coordonată sub conducerea comunitară

   - Mecanisme de sprijin pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a granturilor FG

 • Identificarea organizațiilor societății civile și activităților pentru consolidarea sistemelor sociale
 • Îmbunătățirea sau aprobarea instrumentelor pentru facilitarea participării comunității la procesele ce țin de activitățile Fondului Global
 • Atelier de informare  a societății civile și a comunităților cu privire la Fondul Global

Mai multe informații în Manualul de asistență tehnică CRG (în limba rusă).

De asemenea, este important de reținut că asistența tehnică CRG nu oferă suport pentru:

 • consolidarea CCM (de exemplu, instruirea membrilor CCM cu privire la rolurile și responsabilitățile lor);
 • dezvoltarea pe termen lung a organizațiilor și asociațiilor societății civile (de exemplu, dezvoltarea organizațională, sprijin în obținerea statutului de beneficiar al granturilor Fondului Global);
 • dezvoltarea instrumentelor independente care nu sunt axate pe implicarea comunității;
 • întocmirea unei cereri de finanțare.

Specificul asistenței tehnice pe termen scurt presupune că experții pot fi angajați pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile în termen de trei luni.

Toate informațiile relevante despre programul AT pot fi găsite pe pagina de internet a Fondului Global: https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/.


Comentarii
Comentează