Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Центр PAS презентовал региональный обзор «Нарушая молчание: барьеры, касающиеся СПГ в сфере противотуберкулезных услуг в регионе ВЕЦА»

Centrul PAS a lansat raportul regional „Spargerea tăcerii: bariere în accesarea serviciilor TB legate de drepturile omului, gen, stigmatizare și discriminare în regiunea EEAC”

18.12.2020 10:20
9307
0 Comentarii

În 17 decembrie 2020, Centrul PAS a găzduit lansarea virtuală a raportului regional Spargerea tăcerii: bariere în accesarea serviciilor TB legate de drepturile omului, gen, stigmatizare și discriminare în regiunea CEEA.

Raportul regional se bazează pe evaluări ale comunităților, drepturilor și genului (CDG) efectuate în Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Ucraina. Discuțiile s-au axat pe acțiuni suplimentare pentru țările din Europa de Est și Asia Centrală.

La reuniune au participat peste 130 de participanți din 39 de țări ale lumii. Acestea includ parteneri naționali, regionali și globali ai Centrului PAS, recipienți principali ai granturilor naționale ale Fondului Global pentru HIV/TB în țările CEEA, participanții la programele naționale de combatere a tuberculozei, reprezentanți ai societății civile, experți CDG, apărători ai drepturilor omului și reprezentanți ai comunității afectate de TB. Reuniunea a fost moderată de Olya Klymenko, TBpeopleUkraine și James Malar, Parteneriatul “Stop TB”.

Peter Sands, Director Executiv al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, a menționat că, pentru Fondul Global, abordarea barierelor legate de drepturile omului și egalitatea de gen în calea accesului la serviciile de sănătate este o componentă absolut critică a luptei împotriva HIV, tuberculozei și malariei, iar echipa FG este foarte dedicată eforturilor specifice depuse pentru TB. Fondul Global a elaborat un ghid tehnic specific, iar Inițiativa ”Eliminarea Barierelor” sprijină această activitate. Dl. Sands este convins că evaluările TB CDG sunt un instrument eficient pentru evaluările inițiale și procesele participative. Astfel, el a anunțat intenția Fondului Global de a intensifica investițiile în acest domeniu, până în prezent acestea constituind de la 0,08% la 1,2%, iar creșterea țintită fiind de 2%. Cu toate acestea, cel mai important lucru nu este nivelul investițiilor, ci progresul la nivelul țărilor și regiunilor în eliminarea barierelor. Trebuie să lucrăm asiduu pentru a traduce planurile în acțiuni și pentru a schimba de fapt modul în care persoanele cu TB pot accesa serviciile. Înfrângerea bolilor infecțioase este imposibilă fără implicarea comunității. În mod similar, este imposibil fără eliminarea inegalităților și a barierelor juridice.

Hans Kluge, Directorul regional pentru OMS/Europa, a declarat că serviciile aferente tuberculozei trebuie să fie nediscriminatorii. „Deși sarcina TB în Regiunea Europeană este de 2-3% din povara globală, ne confruntăm încă cu mari provocări în privința TB-MDR. Propun 3 strategii: (1) sisteme de sănătate solide (2) responsabilizare prin pledoarie, (3) alianțe multisectoriale puternice. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă; tuturor celor care au nevoie trebuie să li se ofere asistență axată pe necesitățile umane”. Potrivit Dr. Kluge, echipa de proiect TB-REP 2.0 joacă un rol important în această activitate de amploare. „Protecția drepturilor omului, abordările cu integrarea aspectelor de gen, combaterea stigmatizării și discriminării sunt printre prioritățile principale ale Biroului European al OMS. Există nevoia de pledoarie continuă pentru a combate stigmatizarea și discriminarea. Nu putem realiza acest lucru fără a implica comunitatea. Cred în puterea parteneriatelor pozitive și suntem foarte norocoși să lucrăm în strânsă colaborare cu comunitățile, societatea civilă și doar în acest format vom putea atinge obiectivele de dezvoltare durabilă în 2030 ”.

Lucica Ditiu, Directoare executivă a Parteneriatului „Stop TB, a început prin a-și exprima entuziasmul cu privire la organizațiile TB puternice și activismul din regiunea EEAC care erau o verigă slabă în regiune. Ea a menționat că semnarea declarației politice privind TB în 2018 a fost un eveniment foarte important și un instrument politic puternic. În ultimii doi ani, capacitatea comunităților și a societății civile în TB și a solidarității acestora a crescut semnificativ. În trecut, se înțelegea foarte puțin rolul pe care îl joacă comunitățile, rolul respectării drepturilor omului, stigmatizarea, discriminarea și lucrurile a fi făcute. Dar astăzi vocea comunității afectate de TB se aude la toate nivelurile. Grație eforturilor celor mai puternice echipe de proiect precum TB-REP și a comunităților de pacienți precum TB People și alții, munca eficientă continuă la cel mai înalt nivel. „Raportul ”Spargerea tăcerii” este un instrument la fel de puternic ca și raportul global ”Deadly Divide”. Ne oferă o muniție uimitoare pentru a aborda barierele; trebuie doar să-l folosim nu doar pentru TB, ci și în alte sectoare ale asistenței medicale. Și vă îndemn să nu renunțați în fața provocărilor”.

„2020 este anul de verificare a țintei pentru strategia privind eliminarea TB. Regiunea EEAC este singura pe calea cea bună pentru a atinge țintele pentru 2020 de reducere a incidenței și mortalității. Dar în privința TB-MDR, progresul nostru este lent. Lista motivelor poate deveni lungă - multe rapoarte le reflectă și le cunoaștem bine. Cunoaștem și motivele din spatele culiselor. Acum, cu Covid, cu toții ne simțim și mai copleșiți și mai limitați în agenția noastră colectivă”, a declarat Stela Bivol, Directoarea Centrului PAS. “Astăzi, v-am invitat să vorbim despre eliminarea barierelor din calea persoanelor afectate de TB - stigmatizare, gen, aspecte juridice, geografice - sarcini oneroase atunci când avem nevoie de rezultate imediate, în mijlocul celei mai grave pandemii din viața noastră. Dar nu suntem pentru prima dată într-o astfel de situație și știm că putem reuși. Am obținut deja rezultate semnificative în comparație cu situația din anii 1990. Astăzi simt speranță și vă chem să vedeți paharul pe jumătate plin. Astăzi situația este mult mai bună decât acum 20 de ani, 10 ani și chiar 5 ani în urmă. Avem o revoluție tehnologică în tuberculoză. Avem noi diagnostice rapide, noi medicamente, noi instrumente digitale care permit oamenilor să fie vindecați și la domiciliu. Am lucrat pentru a pune în aplicare modelul de îngrijire centrat pe persoană în regiune. Astăzi, schimbările se întâmplă foarte repede și acest lucru dă speranțe de succes. Raportul consolidat Spargerea tăcerii nu doar rezumă barierele, ci oferă și o bază solidă pentru a gândi creativ la următorii pași la nivel regional și va fi foarte util pentru țările care abia încep să lucreze în contextul CDG în domeniul TB. Toate părțile interesate trebuie să profite de aceasta. Am fost conectați pentru a ne gândi la bariere ca la pereți, nu ca la geamuri. Astăzi vă rog să le vedeți ca pe niște scări".

Alți vorbitori ai evenimentului virtual au fost Olya Klymenko, TBpeopleUkraine, Nonna Turusbekova, TBC Consult, Mariam Jibuti, New Vector, GeNPUD (Rețeaua Georgiană a Persoanelor care Consumă Droguri), Georgia, Oksana Ibragimova, Uniunea Persoanelor care trăiesc cu HIV din Kazahstan, Alexandrina Iovița, Fondul Global, Askar Yedilbayev și Sayohat Hasanova, OMS/Europa, Viorel Soltan, Partneriatul “Stop TB” și Liliana Caraulan, Centrul PAS.

După cum s-a menționat în cadrul reuniunii, în perioada 2016-2020, cinci țări din regiunea Europei de Est și Asia Centrală au efectuat evaluări CDG folosind instrumentele individuale sau integrate CDG ale Parteneriatului ”Stop TB”. În unele țări au fost efectuate mai multe evaluări, contribuind la o mai bună înțelegere a barierelor cu care se confruntă populațiile-cheie și perspectivele legate de drepturile omului, juridice, stigmatice și/sau de gen ale răspunsului la TB. În baza datelor colectate a fost elaborat raportul regional „Spargerea tăcerii: bariere în accesarea serviciilor TB legate de drepturile omului, gen, stigmatizare și discriminare în regiunea EEAC”. Grație raportului de sinteză consolidat și a analizei sale ulterioare, a fost posibil de identificat barierele comune și de stabilit soluții pentru CDG în țările EEAC și recomandări privind CDG.

Înregistrarea prezentării virtuale este disponibilă.

Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în cadrul proiect „Promovarea îngrijirii de calitate TB centrate pe necesitățile persoanelor - de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR si a rezultatelor tratamentului”(TB-REP 2.0) susținut de Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei.

La eveniment au participat reprezentanți ai Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, ai Biroului European al OMS și ai birourilor din țară, Parteneriatului ”Stop TB”, USAID, UNAIDS, PNUD, PATH, Coaliției Europeane TB, Global TB Caucus, TBpeople, Programelor naționale de control a tuberculozei, ALE „Uniunea persoanelor care trăiesc cu HIV”, Kazahstan, „New Vector” (Georgia), Centrului de cercetare și prevenire a tuberculozei ONG (Armenia), Rețelei armene a oamenilor pozitivi, Societatea națională a Semilunii Roșii din Turkmenistan, Asociația „Parteneriatul Stop TB, Tadjikistan”, Asociației Naționale a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova ”SMIT”, organizație neguvernamentale Centrul informațional-educațional republican „INTILISH”, Uzbekistan, ONG-ului Ishonch va Hayot (Uzbekistan), ONG-ului ''Înfrângeți tuberculoza împreună” (Belarus), Fundației SIDA Est-Vest în Republica Kârgâzstan”, TBpeopleUcraina, ”Saglamliga Khidmat” (Azerbaidjan), Recipienții Principalii ai granturilor regionale și naționale ale Fondului Global, Consiliilor naționale de coordonare și ia altor parteneri ai Centrului PAS.

Mulțumiri speciale organizațiilor și echipelor care au efectuat evaluări CDG și au elaborat rapoarte naționale pentru a informa raportul regional:

  • Rețeaua georgiană a persoanelor care consumă droguri (GeNPUD) ‘’Vectorul Nou’’ (Georgia);
  • ALE „Uniunea persoanelor care trăiesc cu HIV din Kazahstan” (Kazahstan);
  • ONG „Gen și dezvoltare” (Tadjikistan) și Rețeaua juridică canadiană HIV/SIDA;
  • Alianța pentru Sănătate Publică (Ucraina);
  • Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (Ucraina);
  • Coaliția împotriva tuberculozei (Kârgâzstan);
  • Fondul Global;
  • Parteneriatul ”Stop TB”;
  • APMG Health.

Comentarii
Comentează