Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Poziția Centrului PAS privind procesul de luare a deciziilor în cadrul elaborării cererii de continuare a grantului HIV din partea Fondului Global pentru anii 2018-2020

Poziția Centrului PAS privind procesul de luare a deciziilor în cadrul elaborării cererii de continuare a grantului HIV din partea Fondului Global pentru anii 2018-2020

05.09.2017 11:24
9646
0 Comentarii

Prin prezenta scrisoare, Centrul Pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) își exprimă poziția față de procesul de luare a deciziilor în cadrul elaborării cererii de continuare a grantului HIV din partea Fondului Global pentru anii 2018-2020.

Calificăm decizia de a renunța la aranjamentul „dual-track financing” cu doi recipienți principali, dintre care unul din partea societății civile, luate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului National de Coordonare (CNC) TB/SIDA din 29 iunie 2017, drept o decizie politică,  nefundamentată din punct de vedere tehnic, inconsecventă  cu angajamentul luat anterior, adoptată cu încălcări procedurale și neîntrunind numărul de voturi necesare, deci nevalidă (detalii în scrisoarea nr. 1 din 4.07.2017 către CNC TB/SIDA). Acest mod de operare al CNC este impropriu acestei structuri decizionale multisectoriale.

În data de 26 ianuarie 2017, CNC a reconfirmat prin vot unanim că intenționează să depună cererea de continuare și a reconfirmat aranjamentele curente de implementare, iar în 20 martie 2017, a depus cererea de continuare pentru evaluarea independentă la Fondul Global. Panelul de Evaluare Tehnică a confirmat că țara poate continua în aceleași direcții și în aceeași formulă, iar țara a început elaborarea documentelor de grant în 09 mai 2017, și în acest proces au participat toți actorii desemnați.

Pe parcursul procesului de elaborare a documentelor de grant, echipa Centrului PAS a fost supusă numeroaselor presiuni din partea Unității de Coordonare a Programului Național HIV (UCPNHIV) (în comparație cu procesul de elaborare a documentelor de grant gestionat și discuțiile purtate de Unitatea de Coorodnare a Programului Național TB) - intimidare, tentativă de excludere a sub-recipientului Fundația Soros - Moldova de la negocieri, de dictare a modului de abordare a procesului, de ignorare a poziției unor actori ai societății civile și favorizarea unui actor, de lipsă de transparență în comunicare, în circulația documentelor detaliate și netransparență privind principiile tehnice în baza cărora echipa UCPNHIV lua decizii, toate la un loc fiind o premieră în istoria granturilor HIV de la Fondul Global din 2003 încoace.

Logica pe care a promovat-o consecvent Centrul PAS pe parcursul procesului de elaborare este că această propunere de finanțare este de continuare a activităților de mai înainte, cu transferul gradual al activităților către structurile de stat, și anume a proiectelor de prevenire către Compania Națională de Asigurări în Medicină, a celor de suport psihosocial Centrelor Regionale de Asistenta Sociala ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu contribuția în creștere a statului pentru acoperirea tratamentului cu ARV în condițiile în care Ministerul Sănătății deja utilizează o metodă nouă mai eficientă de procurare internațională a medicamentelor ARV prin intermediul PNUD. Abordarea propusă de Centrul PAS pentru elaborarea planului de lucru și a bugetului a fost de a discuta mai întâi țintele naționale de acoperire cu servicii esențiale (prevenire și tratament), de a stabili contribuția statului și, în baza necesităților neacoperite, de a stabili țintele pentru acoperire din sursele Fondului Global. Concomitent, Centrul PAS a propus de a discuta planul de lucru și bugetul în paralel cu planul de tranziție și planul de elaborare a transferului administrării către structurile de stat. Aceste principii de lucru nu au fost acceptate. Totuși, pe parcursul a două luni, echipa Centrului PAS împreună cu sub-recipienții si sub-subrecipienții si Rețelele Naționale a lucrat asiduu la elaborarea componentelor gestionate curent.

De către UCPNHIV a fost impusă o reducere semnificativă până la la 25 Euro a cheltuielilor per beneficiar al serviciilor prestate de ONG-uri fără  a efectua analiză de bază a costurilor și a utiliza exercițiile de costificare efectuate în cadrul proiectelor de reducere a riscurilor și recomandările din cadrul raportului Optima HIV. De notat este faptul că informația că Centrul PAS nu a dorit să-și reducă bugetul administrativ este falsă: Centrul PAS a intrat din start în procesul de negocieri cu o reducere de 41% a cheltuielilor administrative pe fonul de creștere semnificativă a țintelor comparativ cu proiectul în derulare (o creștere a populațiilor cheie estimate cu 22% în PCDI, cu 77% LSC și cu 26% BSB).

Cu regret, planul de transfer al managementului nu a fost discutat în grupul tehnic de lucru și a apărut prima oară prezentat în formă a două slide-uri la ședința CNC din 29 iunie 2017, iar ulterior ca parte a documentelor transmise de către CNC pe 7 iulie 2017 și se bazează exclusiv pe viziunile SDMC, fără să țină cont de tot efortul de discuții a cadrului de preluare începând cu anul 2014, în cadrul grantului național și regional EHRN. Procesul de elaborare a culminat prin excluderea Centrului PAS în cadrul ședinței din 29 iunie în calitate de recipient principal, retragerea Fundației Soros - Moldova din calitatea sa de sub-recipient și finalizarea ulterioară și transmiterea pe 7 iulie a propunerii de buget de către UCIMP în calitate de recipient principal cu ONG Inițiativa Pozitivă în calitate de sub recipient, fără discuții și dialog de țară, așa cum este recomandat de Fondul Global și fără a ține cont de scrisoarea de contestare a legitimității deciziei luate de către 6 membrie ai CNC TB/SIDA din societatea civilă.

Ne exprimăm îngrijorarea referitor la formatul propus de UCPNHIV și UCIMP în cadrul cererii de continuare, și anume:

  • Principiile pentru planificarea activităților sunt bazate pe distribuția bugetului pe componente, și nu pe ținte programatice de acoperire cu servicii esențiale de prevenire și tratament. Mai mult ca atât, în cazul serviciilor de prevenire și a tratamentului de substituție opioidă, există o incertitudine majoră față de preluarea de către stat în condițiile când de 3 ani statul promite și nu preia, arătând lipsă de angajament politic real pentru preluarea acestor servicii și doar în cuvinte în cadrul întâlnirilor la nivel înalt.
  • Apariția unor direcții noi de activități improprii unei cereri în condițiile creșterii rolului statului  – bugetarea testelor rapide HIV deja preluate 100% de către stat din 2015, acreditare laborator, monitorizare și evaluare de rutină, inclusiv sisteme informaționale, în care deja s-a investit pe parcursul aproximativ 10 ani și ramase neintegrate din motive de explorat.
  • Deși se reduce semnificativ a anvelopei, sunt menținute activități extinse de pledoarie la nivel național în condițiile unei alianțe tacite deja dinte ținta eforturilor de pledoarie și a celor care trebuie să vocifereze îngrijorările populațiilor cheie privind serviciile în proces de transfer către stat.
  • Includerea costurilor salariale a echipei UCPNHIV – în condițiile transferului la stat, durabilitatea și logica este neclară.
  • Riscuri majore de implementare – schimbarea bruscă a unui mecanism efectiv și lucrativ de administrare a granturilor (demonstrat prin rating-ul înalt A1 și prin atingerea țintelor propuse si extinderea substanțială a serviciilor, inclusiv a tratamentului de substituie cu metadonă, îmbunătățirea pachetului de servicii pentru populațiile cheie, in  baza principiilor de echitate gender si drepturilor omului) unor structuri temporare și quasi-guvernamentale până la preluarea de către stat. Aceste structuri nu au experiență de gestionare a granturilor către societatea civilă și consideră prioritare serviciile de tratament și suport și mai puțin prioritare cele de prevenire și nu dispun de specialiști calificați și pregătiți in lucru de prevenire și reducere a riscurilor cu populațiile-cheie. De notat că și Banca Mondială a
  •  refuzat implementarea proiectelor sale prin intermediul instituției quasi-guvernamentale UCIMP pe motiv de transfer a capacităților instituțiilor care sunt direct responsabile de activitățile vizate.

Totodată, considerăm argumentele utilizate ca punere la risc de întrerupere a serviciilor prin redeschiderea discuției pe principiile inițiale drept nefondate, întrucât riscul mai mare de întrerupere a serviciilor vine din schimbarea aranjamentelor de implementare pe principii politice, și nu tehnice.

Centrul PAS rămâne în continuare deschis pentru un dialog constructiv spre binele beneficiarilor Republicii Moldova și solicită revenirea la un dialog de țară normal, bazat pe procedurile aprobate și acceptarea pe poziție de parteneri egali ai reprezentanților societății civile, cu discuția tuturor opțiunilor în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea inclusivă și transparentă a unor propuneri pentru vot la CNC. În același timp, ne rezervăm dreptul de a contesta pe căi legale deraierea procesului și a notifica toate structurile internaționale de resort privind încălcările înregistrate și poziția noastră. 


Comentarii
Comentează