Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Reacția Centrului PAS la informațiile eronate prezentate de Curtea de Conturi privind cheltuirea resurselor financiare oferite țării de Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, TB și malariei

Reacția Centrului PAS la informațiile eronate prezentate de Curtea de Conturi privind cheltuirea resurselor financiare oferite țării de Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, TB și malariei

17.07.2023 18:34
2554
0 Comentarii

Cu o istorie de aproape 30 de ani, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate s-a afirmat ca o organizație regională implicată în dezvoltarea sectoarelor de sănătate și social, promovarea şi evaluarea politicilor sectoriale în domenii de importanță vitală. Datorită transparenței, devotamentului și angajamentului cu care promovăm și susținem reformele, Centrul PAS a devenit un partener de încredere al organizațiilor finanțatoare regionale și internaționale la consolidarea capacităților din sănătate la diferite niveluri.

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate a luat act cu surprindere de raportul prezentat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova în data de 4 iulie 2023 în care Curtea acuză Centrul că nu ar fi prezentat date solicitate în cadrul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății. Documentul se referă la utilizarea mijloacelor financiare primite de la Fondul Global de combatere a HIV/SIDA, TB și malariei în calitate de Sub-recipient al Unității de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății. 

Centrul PAS califică informațiile prezentate de Curtea de Conturi drept eronate, nejustificate și tendențioase, care afectează imaginea organizației.

Ținem să informăm societatea, organizațiile partenere, dar și instituțiile interesate că Centrul PAS a pus la dispoziția Curții de Conturi toată informația solicitată și a acordat tot suportul informațional și tehnic reprezentanților Curții. Menționăm că aceste date au fost oferite și prin intermediul Recipientului principal „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății”. În total, Centrul PAS a prezentat peste 600 de documente financiare (contracte, rapoarte, documentație primară, etc.), fapt care poate fi prezentat și dovedit la necesitate.

Centrul PAS este dispus în continuare să colaboreze cu părțile interesate în vederea oferirii informațiilor suplimentare pentru a clarifica situația. Pornind de la cele menționate mai sus, solicităm Curții de Conturi să revadă Raportul pentru a corecta informația eronată care pune într-o lumină neadecvată imaginea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Totodată, cerem ca instituția să anunțe organizațiile receptoare ale Raportului despre modificările făcute pentru a transmite mesajul corect despre informațiile primite de la Centrul PAS.

Prin acest mesaj Centrul pentru Politici și Analize dorește ca publicul să cunoască adevărul pentru a nu fi supus dezinformării care poate afecta reputația Centrului PAS și a partenerilor cu care lucrează.

Precizăm ca Centrul PAS este periodic supus auditului independent și niciodată nu au fost constatate abateri financiare și programatice, iar activitatea organizației a fost mereu în corespundere cu legislația în vigoare și cerințele donatorilor. Mai mult, activitățile Centrului PAS sunt înalt apreciate de către organizațiile finanțatoare și partenerii naționali și internaționali.

 

Sergiu GHERMAN,

directorul Centrului PAS

 


Comentarii
Comentează