Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

TB

Aceste recomandări au menirea să sprijine organizațiile neguvernamentale active în domeniul tuberculozei, în asigurarea continuității serviciilor prestate în condițiile pandemiei COVID-10 prin prisma siguranței pentru propria sănătate și a sănătății celor din jur.

Recomandările au fost elaborate în parteneriat cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.

Studiul privind alocarea optimizată a resurselor financiare pentru a maximiza rezultatele în domeniul controlului programului TB a fost realizat cu ajutorul platformei Optima TB.  Analiza  relevă potențialele opțiuni identificate pentru realocarea resurselor financiare și intervențiile prioritare spre a accelera declinul poverii  tuberculozei în R. Moldova.

Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților ONG-urilor care lucrează cu populații cheie și a prestatorilor de servicii medicale din Moldova a fost realizată sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Planului Comun ONU privind SIDA, în baza fondurilor UBRAF, în cadrul parteneriatului dintre UNAIDS, UNFPA și Partenerul de Implementare al UNFPA – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Strategia a fost elaborată în cadrul programului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, implementat în Republica Moldova de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), și a fost examinată în cadrul ședinței comune din 22 noiembrie 2017 a reprezentanților IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, ai Programului Național de Control al Tuberculozei și asociațiilor obștești, implicate în domeniul de referință.

Strategia a fost elaborată de prof.univ., dr.hab. Constantin Marin.

Scopul primar al studiului a fost evaluarea nivelului de cunoștințe, atitudini și practici față de tuberculoză în rândul populației generale și a grupurilor-cheie afectate. În acest scop a fost realizat un sondaj care a cuprins 2 grupuri mari: populația generală și grupurilecheie afectate și anume: migranți, persoane care trăiesc cu HIV, persoane utilizatoare de droguri, persoane fără adăpost și persoane aflate în detenție.

Cercetarea operațională a fost efectuată cu susținerea Fondului Global. Metoda cercetării a fost elaborată de personalul Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS). Studiul a cuprins 318 persoane identificate în SIME TB care s-au conformat criteriilor auditului, au fost notificate ca având TB MDR în anul 2012 și aveau rezultatul tratamentului până în decembrie 2015.

Acest raport prezinta o evaluare a resurselor umane din sistemul sănătății implicate în tratamentul și suportul  pacienților cu tuberculoză în Republica Moldova. Evaluarea s-a referit la fiecare etapă de  antrenare a resurselor umane din sistemul sănătății (RUSS), precum  prevenirea, diagnosticarea, tratarea și evaluarea tuberculozei (TB), utilizând instrumente și termeni  de referință standard, fiind apreciate politicile, operațiunile, volumul de muncă și condițiile de muncă ale RUSS. Evaluarea realizată și-a concentrat atenția asupra capacității țării de a oferi îngrijire integrată centrată pe oameni de către echipele interdisciplinare pentru îngrijirea pacienților în ambulatoriu și se axează pe resursele umane specializate în TB la nivel de prestare a serviciilor, cum ar fi medici, asistente medicale, specialiști non-medicali și centre comunitare.

Desi este cunoscuta si destul de raspândita, tuberculoza în societatea moldoveneasca este o boala stigmatizanta, asociata cu prejudecati morale, în special în mediu rural, printre persoane vâstnice si în categoriile cu nivel de educatie si statut socio-economic joase. Fiecare a 4-a persoana considera ca este o rusine sa fii bolnav de tuberculoza si pu?in peste jumatate dintre responden?i (56%) considera ca persoanele bolnave de tuberculoza se vor stradui sa ascunda acest fapt. Motivul principal al acestei stari de spirit este frica de a fi evitat de mediul social (atît la locul de munca, cît ?i în comunicarea cu rudele, prietenii, cunoscu?ii). Majoritatea respondentilor sunt de parere ca oamenii din jur îsi schimba atitudinile fata de persoanele care se îmbolnavesc de tuberculoza (59%), de regula, încercând sa-i evite (77%).

Scopul studiului a fost identificarea și măsurarea factorilor asociați cu abandonul şi eșecul și lipsa DOT în vederea sugerării unor măsuri adecvate pentru creșterea ratei de succes a tratamentului. Studiul a fost conceput pentru a examina calitativ și cantitativ factorii asociați cu lipsa și eșecurile tratamentului tuberculozei. Scopul părții cantitative a studiului a fost identificarea și măsurarea factorilor asociați cu insuficiența DOT și implicit, pentru a sugera măsuri adecvate pentru a crește rata de succes a tratamentului. Cazurile au fost selectate oferind posibilitatea de a participa la studiu fiecărui pacient care a înregistrat abandon sau eşec al tratamentului în perioada 1 ianuarie 2006-31 martie 2007.  Mărimea eșantionului -  99 de cazuri şi 198 de martori care au fost combinaţi conform criteriilor de sex şi vîrstăStudiul a măsurat factorii personali de comportament, comunicarea pacient-medic, severitatea bolii şi simptomele raportate la începutul studiului, evoluţia bolii, factorii socio-economici, aderenţa şi complianţa pacientului, precum şi cunoştinţele despre TB şi tratamentul acesteia. Studiul calitativ explorează opinia furnizorilor (specialiști în asistența medicală primară și TB) asupra factorilor asociați cu rezultatele slabe ale tratamentului.