Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Forță de muncă în domeniul sănătății pentru tratamentul și asistența tuberculozei în Republica Moldova

07.08.2017
 683

Acest raport prezinta o evaluare a resurselor umane din sistemul sănătății implicate în tratamentul și suportul  pacienților cu tuberculoză în Republica Moldova. Evaluarea s-a referit la fiecare etapă de  antrenare a resurselor umane din sistemul sănătății (RUSS), precum  prevenirea, diagnosticarea, tratarea și evaluarea tuberculozei (TB), utilizând instrumente și termeni  de referință standard, fiind apreciate politicile, operațiunile, volumul de muncă și condițiile de muncă ale RUSS. Evaluarea realizată și-a concentrat atenția asupra capacității țării de a oferi îngrijire integrată centrată pe oameni de către echipele interdisciplinare pentru îngrijirea pacienților în ambulatoriu și se axează pe resursele umane specializate în TB la nivel de prestare a serviciilor, cum ar fi medici, asistente medicale, specialiști non-medicali și centre comunitare.