Acasă

Центр политики и исследований в здравоохранении

HIV

Исследование «Оценка доступа людей, живущих с ВИЧ к услугам здравоохранения», проведенного Центром политики и исследований в  здравоохранении (Центром PAS) совместно с Центром социологических исследований и маркетинга «CBS-AXA» в рамках программы «Снижение бремени ВИЧ-инфекции в Республике Молдова», финансируемой Глобальным Фондом для борьбе со СПИДом туберкулезом и малярией.Целью исследования была географическая и финансовая доступность и приемлемость услуг здравоохранения, использование общих медицинских услуг, использование специализированных медицинских услуг для людей живущих с ВИЧ, доступность антиретровирусной терапии и качество медицинской помощи во время беременности и родов для женщин живущих с ВИЧ.

Instructiunea de lucru Managementul de Caz al persoanei care traieste cu HIV (PTH) este elaborata în cadrul programului “Reducerea impactului infectiei HIV în Republica Moldova”, finan?at de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei ?i implementat de Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate (Centrul PAS), în scopul realizarii Programului National de Prevenire si Control al infectiei HIV/SIDA si infectiilor cu transmitere sexuala pentru anii 2011-2015, Obiectivului specific IX: “Asigurarea cu îngrijirii si suport a 10% din numarul estimat al persoanelor cu HIV si bolnavilor de SIDA pâna în 2015”. Aceasta instructiune a fost elaborata de un grup de specialisti, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, cu sustinerea expertilor de la Centrul pentru Politici si Analize în Sanatate (Centrul PAS) si se bazeaza pe actele normative din domeniu, pe ghidurile internationale si nationale privind standardele serviciilor dezvoltate pentru PTH. Instructiunea de lucru este elaborata în vederea îndrumarii personalului implicat nemijlocit în acordarea serviciilor medicale, sociale si psihosociale PTH si membrilor familiilor acestora si determina regularitatea si consecutivitatea serviciilor oferite pentru a satisface necesitatile identificate.