Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Necesitatea susținerii MSMPS în elaborarea Regulamentului Comisiei de selectare a medicamentelor esențiale a fost identificată de rezultatele studiului ”Accesul la medicamentele esențiale în Republica Moldova” realizat în anul 2019 http://pas.md/ro/PAS/Studies/Details/113  În cadrul acestui studiu s-a evidențiat necesitatea reglementării exhaustive a activității Comisiei de selectare a medicamentatelor esențiale.  

Prezentarea PowerPoint a Regulamentului - descarcă 

Regulamentul a fost elaborat în cadrul proiectului ”Facilitarea implementării eficiente și efective a cardului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator”, implementat de către Centrul PAS cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. 

Aceste recomandări au fost elaborate în cadrul Proiectului „Sprijin pentru reformarea asistenței medicale primare în Moldova”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), cu sprijinul financiar al Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova. Opiniile expuse de această publicație aparțin în exclusivitate autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova și Centrului PAS. 

Aceste prevederi au fost sistematizate în cadrul proiectului „Pledoarie pentru implementarea unui mecanism durabil de asigurare a transparenței banilor publici în sănătate” , implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Acest material apare cu sprijinul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova. Informațiile prezentate în această publicație aparțin autorului și nu reflectă neapărat poziția Fundației. 

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului ”Armonizarea legislației naționale în domeniul farmaciei la bunele practici internaționale” implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate și concluziile emise de acest raport aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului ”Armonizarea legislației naționale în domeniul farmaciei la bunele practici internaționale” implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate și concluziile emise de acest raport aparțin în exclusivitate autorului și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

Centrul PAS a efectuat traducerea și adaptarea în română a publicației „Eroul meu ești tu”. Această carte este un proiect realizat de Grupul de referință al Comitetului Permanent al Inter-Agenției pentru Sănătate Mintală și Sprijin Psihosocial în Condiții de Urgență (IASC MHPSS RG). „Eroul meu ești tu” este o carte scrisă pentru copiii afectați de pandemia COVID-19 din întreaga lume. „Eroul meu ești tu” trebuie citită de un părinte, îngrijitor sau profesor, alături de un copil sau un grup mic de copii.

Cercetarea calitativă „Sarcina în adolescență în Republica Moldova” a fost realizată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate în comun cu Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS RESEARCH”, cu sprijinul tehnic și financiar al Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova (UNFPA), în cadrul Programului de Țară pentru anii 2018-2022.

Republica Moldova a fost printre primele tari din Regiunea Europeana a OMS care au implementat initiativa de Conduita Integrata a Maladiilor la Copii (CIMC) începând cu anul 1998 ca cea mai rentabila strategie de îmbunatatire a sanatatii mamei si copilului. Centrul pentru Politici si Analize în Sanatate (Centrul PAS) a fost contractat de catre UNICEF pentru a efectua o evaluare finala a implementarii CIMC în Moldova. Intentia principala a evaluarii este de a vedea daca CIMC a avut un oarecare impact asupra sanatatii copiilor din RM si în special barierele care trebuie abordate pentru a asigura durabilitatea, acceptarea si integrarea acestuia.

Bolile netransmisibile prezinta o povara tot mai mare, afectând dezvoltarea economica si sociala a populatiei de pe glob. Prezentul studiu si-a propus sa analizeze situatia si tendintele bolilor netransmisibile în raport cu nutritia si activitatea fizica ca determinante majore ale acestora, pentru a elabora recomandari pentru reducerea impactului nutritiei si activitatii fizice asupra poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova.

Studiul de analiza a echitatii in sanatatea mamei si copilului a fost comandat de UNICEF Moldova pentru a descrie si a evalua gradul de inechitate în indicatorii de sanatate materna si a copilului si în alti indicatori cheie, care influenteaza sanatatea mamei si a copilului în Republica Moldova. Aceasta analiza situationala se axeaza pe diferentele între diferite categorii pentru a verifica daca anumite grupuri de copii si mame din populatia tarii sufera în mod disproportional si care sunt aceste grupuri.

În interesele acestui studiu au fost evaluate nivelului de cunoştinţe în rândul lucrătorilor medicali şi ai reprezentanţilor autorităţilor publice locale cu privire la procesul de descentralizare din domeniul sănătăţii, a fost descrisă atitudinea personalului medical şi a reprezentanţilor APL faţă de gradul existent de descentralizare şi necesitatea descentralizării sau centralizării sistemului sănătăţii, precum şi a atitudinii persoanelor intervievate faţă de oportunitatea procesului de autonomizare sau privatizare din sectorul asistenţei medicale primare şi alte nivele de administrare ale sănătăţii.