Acasă

Центр политики и исследований в здравоохранении

Asigurarea împotriva erorilor medicale și despăgubirea pacienților: recomandări-cheie pentru Republica Moldova

Asigurarea împotriva erorilor medicale și despăgubirea pacienților: recomandări-cheie pentru Republica Moldova

11.01.2023 17:10
3269
0 Comentarii

Erorile medicale și despăgubirea pacienților care au suferit prejudicii sunt subiecte de care unele state ale lumii s-au preocupat imediat după Al Doilea Război Mondial.

Au căutat soluții, au schimbat legile și s-au asigurat că medicii pot trata fără teama că vor fi sancționați pentru o eroare involuntară, iar pentru pacienții care au suferit din urma erorilor medicale sau pentru rudele acestora au fost dezvoltare mecanisme de respectare a drepturilor omului, bazate pe despăgubiri materiale cât mai corelate cu dauna suferită. În timp ce la nivel european, asigurarea împotriva erorilor medicale nu este reglementată uniform, unele țări au găsit soluții la nivel național, iar altele nici nu abordează constructiv problema. Republica Moldova face parte din ultima categorie – nu avem cadru legal dezvoltat, deși în ultimii 10 ani au existat mai multe încercări eșuate. Autoritățile s-au lovit ani de-a rândul de aceeași problemă – ce soluție să găsim care să corespundă nivelului de dezvoltare și capacităților locale.

Un studiu realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a comasat experiența mai multor țări în reglementarea asigurării împotriva erorilor medicale și despăgubirea pacienților și vine cu mai multe soluții pe care Republica Moldova le poate implementa fără a fi nevoie să „inventăm bicicleta”. 

Erorile medicale sunt sistemice, nu evenimente unice sau izolate

Conștientizarea faptului că erorile medicale sunt sistemice și sunt nemijlocit legate de asistența medicală, și nu de neprofesionalism, lipsă de cunoștințe sau intenția de dăuna, este cea mai mare provocare. Statistica intențională vine să confirme acest lucru. Încă în anul 2000, în Statele Unite au fost publicate concluziile unui studiu științific intitulat "To eror is human: creating safer health care". Acesta conținea noi dovezi științifice pentru practica medicală din Statele Unite și anume că:

 • în medicină erorile și evenimentele adverse, precum și consecințele negative ale acestora pentru pacient reprezintă un fenomen de proporții și frecvență considerabilă, fiind, de asemenea, și cea mai frecventă cauză de deces al pacienților în timp ce beneficiază de servicii medicale;
 • erorile și evenimentele adverse din medicină sunt de caracter sistemic;
 • principalul dezavantaj al sistemului ocrotirii sănătății este incapacitatea sa de a detecta erorile și evenimentele adverse, precum și cauzele acestora, de a lua măsuri preventive și de a învăța din fenomenele detectate.

Într-o serie de țări (Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Danemarca, Australia, Suedia, Noua Zeelandă, Finlanda, Canada etc.) s-a constatat și demonstrat cum că acordarea de servicii medicale pacientului se încadrează printre activitățile periculoase. Accidentele mortale în sistemul ocrotirii sănătății sunt de 2 ori mai frecvente decât pe șosele, de 20 de ori mai frecvente decât la locul de muncă și de 1000 de ori mai frecvente decât în aviația civilă.

În Statele Unite ale Americii s-a estimat că doar scrisul ilizibil al medicilor de pe rețetele de medicamente a produs următoarele consecințe negative:

 • prejudicii totale de 3 miliarde de dolari;
 • 1,5 milioane de pacienți au avut de suferit prejudicii de sănătate;
 • 7.000 de pacienți au murit.

Spre comparație, în Marea Britanie, în rezultatul acordării serviciilor medicale pe parcursul unui an:

 • 900.000 de pacienți au avut de suferit;
 • 400 de pacienți au murit;
 • spitalizările repetate cauzate de erorile medicale au costat sistemul ocrotirii sănătății 1 miliard de lire sterline;
 • 450 de milioane de lire sterline au fost achitate pacienților din cauza neglijenței medicale;
 • 29 de milioane de lire sterline a costat suspendarea licențelor lucrătorilor din domeniul sănătății.

Experiența unor țări cu sisteme diferite de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților

Studiul a analizat experiența în gestionarea erorilor medicale și sistemele de acordare a prejudiciilor pentru pacienți din Canada, Finlanda, Regatul Unit, Noua Zeelandă și Germania. Autorul studiului, expertul lituanian, Juozas Galdikas, precizează că sistemul de asigurare profesională a lucrătorilor medicali împotriva erorilor medicale și evenimentelor adverse asociate asistenței medicale depinde în mare măsură de organizarea sistemului ocrotirii sănătății al țării în ansamblu. În țările în care principiile antreprenoriale liberale sau private prevalează în domeniul acordării serviciilor medicale, precum și răspunderea pentru erorile medicale și despăgubirea pacienților, se bazează, de regulă, pe răspunderea individuală a medicului. În statele unde în sistemul ocrotirii sănătății prevalează principiile de solidaritate, răspunderea pentru erorile medicale și despăgubirea pacienților se bazează de obicei pe aceleași principii de răspundere a medicului.

Diferențele dintre asemenea sisteme sunt relevate după un alt principiu: este sau nu identificată vinovăția în cazul erorii medicale și evenimentului advers asociat asistenței medicale, precum și cine, când și cum despăgubește pacientul pentru prejudiciul cauzat sănătății sale de asistența medicală.

Canada 

În Canada, a fost fondată încă din 1913 Asociația Medicală Canadiană, o organizație neguvernamentală, care se ocupă de aceste aspecte. Volumul contribuției în fondul de despăgubiri pentru prejudiciile de sănătate aduse beneficiarilor de servicii medicale depinde de specialitatea medicală și de regiunea țării. 

Sistemul de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților se bazează pe un model discreționar (nu se identifică un vinovat pentru fiecare caz concret) și nu există restricții financiare în ceea ce privește despăgubirea pacienților. Concomitent, însă, nu există nici coeficienți sau sume prestabilite în funcție de gravitatea prejudiciului de sănătate adus pacientului.

Valoarea despăgubirilor pentru prejudiciile de sănătate aduse beneficiarilor de servicii medicale depinde de mai mulți factori care sunt modificați din vreme în vreme: soldul financiar al fondului, volumul plăților de compensare din anul în curs, situația epidemiologică din țară și din lume etc. Fondul acumulează rezerve financiare an de an, se preocupă de politica de investiție a capitalului său în diverse domenii ale economiei.

Finlanda

În Finlanda, sistemul de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților nu se axează pe identificarea unui vinovat. Organismul responsabil pentru despăgubirea pacienților pentru accidentele și leziunile suferite prin eroare medicală și evenimente adverse este Centrul de Asigurări pentru Pacienți, o organizație neguvernamentală fondată în 1987. Finanțarea pentru acest Centru este garantată de stat, astfel încât nu există nicio contribuție financiară, din partea lucrătorilor medicali.

Ideea de esență a sistemului de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților din această țară este că toate entitățile juridice implicate în sistemul de sănătate publică (spitale, clinici, farmacii, fonduri de asigurări de sănătate și organizații de sănătate publică implicate în prestarea de servicii medicale) sunt obligate să fie membre ale Centrului de Asigurări pentru Pacienți. Acesta din urmă organizează examinarea cererilor de despăgubire a pacienților prin intermediul filialei sale - Consiliul de despăgubiri pentru daunele aduse sănătății pacienților. Prejudiciul cauzat pacientului se clasifică în 13 grupe, și respectiv, se diferă compensațiile achitate. 

Nu există vreun plafon financiar pentru valoarea despăgubirilor, dar nici nu sunt despăgubite leziunile minore. Dacă pacientul vrea să meargă în instanță, conform legii, se poate merge doar după decizia Centrului de Asigurări pentru Pacienți. Cu toate acestea, atunci când se ajunge în instanță,  judecătorul stabilește mai întâi o perioadă de mediere de 2-3 săptămâni. 

Marea Britanie

Marea Britanie a reglementat domeniul asigurărilor profesionale și de despăgubire a pacienților încă din 1990. Soluția găsită diferă de statele deja analizate. Toți medicii din organizațiile sanitare de stat sunt asigurați prin sistemul Fondului Național de Asigurări de Sănătate. Pentru asigurarea de risc a medicilor din serviciile medicale private există trei mari companii private de asigurări și câteva mici.

Sistemul de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților din această țară se întemeiază pe modelul standard de asigurare. Despăgubirile pentru prejudiciile de sănătate aduse beneficiarilor de servicii medicale se achită conform modelului standard de asigurare pentru riscuri și daune provocate sănătății pacientului. Trebuie remarcat faptul că nu există nici un plafon pentru plățile financiare. În 2012 suma totală asigurată în țară pentru despăgubiri pentru prejudiciile de sănătate aduse beneficiarilor de servicii medicale a fost de 0,9 miliarde de lire sterline, iar în 2021 - de 2,17 miliarde de lire sterline. În urma studiilor, s-a constatat că 25% din cheltuielile financiare ale țării într-un astfel de sistem de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților sunt pentru avocați, judecători etc.

Noua Zeelandă

Noua Zeelandă are cea mai îndelungată experiență din lume (din 1974) în ceea ce privește plata despăgubirilor pentru prejudiciile de sănătate aduse beneficiarilor de servicii medicale. Este important de menționat că medicii nu sunt asigurați împotriva erorilor medicale, iar sistemul nu se bazează pe căutarea vinovaților. 

Organizația responsabilă de investigarea plângerilor și implicit de acordarea compensațiilor este Corporația de Compensare a Cazurilor. Nu există un plafon financiar pentru valoarea despăgubirilor plătite bolnavilor, dar în instanță se poate acționa numai după decizia Centrului Studii de Caz. Conform statisticilor, se achită despăgubiri în medie la 40% din cazurile pentru care s-a făcut apel; plățile de despăgubire se ridică la aproximativ 29 de milioane de dolari americani pe an. Activitatea Corporației de Compensare a Cazurilor este finanțată integral de către stat.

Germania

Spre deosebire de celelalte țări, experiența Germaniei se bazează pe identificarea vinovatului, iar acțiunile care urmează rezidă din această primă etapă. 

În țară asigurările de risc medical pentru pacienți sunt complet descentralizate. Companiile de asigurări private realizează acest proces prin acceptarea contribuțiilor din partea lucrătorilor din domeniul sănătății și a prestatorilor de servicii medicale. Tot acestea plătesc despăgubiri pacienților în cazul în care se dovedește că au avut de suferit în timpul asistenței medicale. Nu există nicio limită financiară pentru valoarea compensației plătite pacienților.

Sistemul de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților se bazează pe un model standard de asigurare. Fiecare medic din această țară plătește două contribuții pentru a acoperi riscurile legate de activitatea profesională: la una din companiile de asigurări private și la Asociația Medicilor Germani. În acest fel, el exclude posibilitatea de a suferi pierderi financiare serioase în cazul în care pacientul ar suferi daune semnificative la adresa sănătății sale în timpul asistenței medicale.

În țară Sistemul de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților urmărește scopul de a identifica persoanele vinovate de prejudiciile aduse sănătății pacientului. Asociația Medicilor Germani a fost înființată în 1945 și are nu doar o vastă experiență în procesele de reglementare a practicii medicale și de expertiză a actelor medicale suspecte, ci și un grad ridicat de autoritate în rândul publicului. Din păcate, avizul Asociației Medicilor Germani în cazul erorilor medicale și evenimentelor adverse disputate au doar caracter de recomandare pentru asigurătorii privați atunci când vine vorba de determinarea răspunderii medicilor acuzați de eroarea medicală. Deciziile Judecătorului în asemenea cazuri sunt obligatorii pentru asigurătorii privați.

Conform statisticilor, în Germania numărul anual de plângeri privind prejudiciile aduse sănătății pacienților este de 1,3/10.000 de locuitori, proporția plângerilor întemeiate fiind de 23,4%.

Care sunt primii pași pentru Republica Moldova

În țările care încep să-și dezvolte asemenea sisteme unele formulări importante din actele juridice sunt percepute în mod diferit: "eroare medicală", "neglijență", "accident", "eveniment advers în medicină", "prejudiciu adus sănătății umane" etc. Prin urmare, la momentul când se pregătește fondarea în Moldova a sistemului de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților, se impune a decide mai întâi ce componente ale sistemului vor fi implementate.

De asemenea, este important de menționat că în unele țări, medicii sunt obligați să urmeze Protocoale clinice, stricte de diagnosticare și tratament, pentru anumite boli, aprobate de Ministerul Sănătății, companii de asigurări sau societăți medicale din domeniu. Din păcate, în țările din Europa Centrală și de Est protocoalele elaborate au vizat un număr restrâns de maladii (10-15), care de obicei, nu sunt actualizate așa cum prevede legislația, și nu sunt în pas cu timpul și cu progresul medical. Cu aprobarea tacită a Ministerului Sănătății, a companiilor de asigurări, a managerilor de sănătate și a sindicatelor naționale din sănătate, medicii nu acordă nicio atenție acestor protocoale. Aceste fenomene negative nu sunt excluse nici în Moldova, de aceea, la pregătirea și instituirea sistemului de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților este necesar să se adopte un sistem pe înțelesul tuturor, transparent și simplu de aplicat în practică.

Pregătirea conceptului

În prezent, în Moldova fiecare cetățean se poate adresa instanței de judecată și de a solicita despăgubiri de sănătate. Angajații din domeniul medical au și ei dreptul de a-și asigura voluntar activitatea profesională, dar în 99,9% din aceștia nu o fac. Experiența acestui sistem în Moldova și în alte țări din Europa Centrală și de Est și-a dovedit ineficientă și toată lumea este nemulțumită de rezultate. Având în vedere corupția larg răspândită în sistemul ocrotirii sănătății și în instanțele judiciare din Moldova, nu ne putem baza pe niște decizii corecte în abordarea erorii medicale și a prejudiciilor definite de aceasta. 

„Dacă nu se intervine categoric pentru schimbarea acestei situații în stilul de activitate a profesională a lucrătorilor medicali și a prestatorilor de servicii medicale, în Moldova va continua încălcarea drepturilor cetățenilor, iar schimbările democratice pozitive din societate vor fi amânate pentru zeci de ani. Pentru a preveni acest dezastru, este indicat să se transfere pârghiile de management al sistemul de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților către structuri non-administrative care nu sunt subordonate autorităților administrației publice centrale sau locale, implicând contingentul social activ al comunităților”, precizează expertul.

Atunci când Moldova va alege tipul de sistem de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților și va pregăti conceptul acestuia din urmă, va trebui să se decidă asupra câtorva aspecte de principiu:

 1. Asigurarea profesională a lucrătorilor medicali va fi obligatorie sau facultativă, cu mai  multe soluții la îndemână.
 2. Asigurarea riscurilor medicale pentru prestatorii de servicii medicale va fi obligatorie sau voluntară, cu mai multe opțiuni la îndemână.
 3. Care va fi sistemul de plată a despăgubirilor, conform deciziei unei entități naționale independente de autoritățile administrației publice centrale și locale (instituție preprocesuală de soluționare a erorilor medicale și evenimentelor adverse).

La configurarea organismelor de conducere ale sistemului de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților se vor lua în calcul condițiile locale și nu se vor copia fidel sistemele din alte țări dezvoltate. În Moldova, spre deosebire de alte țări europene, nu este funcțională o asociație colegială a medicilor, cu atât mai mult vreo experiență în gestionarea acestor procese la nivel național. În prezent, în țară sunt funcționale societăți de medici pe specialități. De considerat și faptul că în statele UE nomenclatorul de specialități medicale ajunge la 100, prin urmare, experiența Germaniei, Canadei și Austriei nu este potrivită pentru Moldova.

La crearea elementelor sistemului de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților în Republica Moldova este recomandabil să se utilizeze instituțiile deja existente, de exemplu CNAM - pentru colectarea primelor de asigurare medicală și controlul acestora, precum și pentru compensarea pacienților prin decizia unei entități independente de autoritățile administrației publice centrale și locale, de exemplu Consiliul pentru Asigurarea Drepturilor Pacienților, care să fie  instituit prin lege de către Parlament. În acest caz, în cadrul CNAM ar putea fi creat un fond separat pentru aceste scopuri, proprietarul acestuia fiind statul, iar CNAM ar avea funcția de administrare a acestor fonduri.

O sugestie ar fi ca toți prestatorii de servicii medicale (prestatorii de servicii farmaciile – rămâne o întrebare deschisă) să fie obligați să plătească prime de asigurare pentru riscurile medicale. Valoarea primei anuale ar trebui să fie corelată cu venitul anual al prestatorului de servicii medicale ca procent. Dacă și în ce măsură se justifică diferențierea primelor în funcție de riscul de eroare medicală pentru fiecare serviciu medical concret (terapie, chirurgie, obstetrică, medicină de familie etc.) – rămâne o întrebare deschisă, iar experiența altor state sub acest aspect este diferită.

Pentru a soluționa problemele legate de analiza plângerilor pacienților cu privire la erorile medicale și evenimentele adverse, cu plata eventuală a despăgubirilor acestora, ar putea fi instituit, prin lege, un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public - Consiliul pentru Asigurarea Drepturilor Pacienților sau instituirea acestuia în cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Acestuia i-ar putea fi delegate următoarele responsabilități:

 1. Recepționarea și administrarea reclamațiilor din partea pacienților.
 2. Pentru examinarea plângerilor și pentru despăgubirile pentru prejudiciile de sănătate aduse beneficiarilor de servicii medicale, Consiliul pentru Asigurarea Drepturilor Pacienților poate fi asistat de medici experți nominalizați într-o Listă 20 de Experți Naționali - o entitate independentă fără personalitate juridică, înființată sub auspiciile Consiliului pentru Asigurarea Drepturilor Pacienților sau sub auspiciul Ministerului Sănătății. Acest Consiliu ar putea decide cu privire la plata despăgubirilor și la cuantumul acestora.
 3. Activitatea administrativă de punere în aplicare a deciziei Consiliului pentru Asigurarea Drepturilor Pacienților ar putea fi efectuată de către structura administrativă a acestuia și de CNAM în cazul plății despăgubirilor.
 4. Consiliul pentru Asigurarea Drepturilor Pacienților poate fi format din câte un reprezentant al asociației medicilor, asociației asistenților medicali, sindicatelor din sănătate, societății medicilor legiști, Ministerului Sănătății, ONG-lor pentru drepturile omului etc. (7-9 persoane). Componența și conducerea Consiliului ar putea fi aprobată pentru o perioadă de până la 5 ani prin hotărârea Parlamentului.
 5. Adresarea în instanța de judecată să poate avea loc numai după decizia Consiliului pentru Asigurarea Drepturilor Pacienților.
 6. Finanțarea pentru activitățile Consiliului pentru Asigurarea Drepturilor Pacienților și a medicilor experți din Lista de Experți Naționali să fie asigurată din bugetul de stat sau din bugetul destinat activității Oficiului Avocatului Poporului dacă structura respectivă va fi instituită în cadrul acestuia.

Potrivit expertului Juozas Galdikas, autoritățile ar putea reuși să pună în aplicare sistemul de asigurări profesionale și de despăgubire a pacienților chiar din 1 ianuarie 2024.

Sursa: SanatateInfo.md 

Foto: Bluestone Advicers


Комментарии
Добавить комментарий