Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Opinie cu privire la schimbarea modalității transferului de la bugetul de stat pentru asigurarea obligatorie de asistență medicală a categoriilor de persoane neangajate pentru care Guvernul are calitatea de asigurat.

07.11.2017
 992

În ziua de 19 octombrie curent Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.[1] Proiectul prevede substituirea textului ”o cotă procentuală din totalul cheltuielilor aprobate ale bugetului de stat, cu excepția cheltuielilor efectuate din veniturile cu destinație specială prevăzute de legislație, nu mai mica decât 12,1%” cu textul ”suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul precedent, indexată la indicele prețurilor de consum prognozat pentru anul în cauză”.