Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Opinie cu privire la amendamentul propus la subpct. 3.2 din Contractul-tip de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18 decembrie 2002

27.10.2017
 1613

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a examinat proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1636 din 18.12.2002 și prezintă opinia sa la amendamentul propus la subpct. 3.2 din Contractul-tip de acordare a asistenței medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1636 din 18.12.2002.