Acasă

Центр политики и исследований в здравоохранении

Кейс менеджмент людей, живущих с ВИЧ

13.03.2013
 9633

Instructiunea de lucru Managementul de Caz al persoanei care traieste cu HIV (PTH) este elaborata în cadrul programului “Reducerea impactului infectiei HIV în Republica Moldova”, finan?at de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei ?i implementat de Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate (Centrul PAS), în scopul realizarii Programului National de Prevenire si Control al infectiei HIV/SIDA si infectiilor cu transmitere sexuala pentru anii 2011-2015, Obiectivului specific IX: “Asigurarea cu îngrijirii si suport a 10% din numarul estimat al persoanelor cu HIV si bolnavilor de SIDA pâna în 2015”. Aceasta instructiune a fost elaborata de un grup de specialisti, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, cu sustinerea expertilor de la Centrul pentru Politici si Analize în Sanatate (Centrul PAS) si se bazeaza pe actele normative din domeniu, pe ghidurile internationale si nationale privind standardele serviciilor dezvoltate pentru PTH. Instructiunea de lucru este elaborata în vederea îndrumarii personalului implicat nemijlocit în acordarea serviciilor medicale, sociale si psihosociale PTH si membrilor familiilor acestora si determina regularitatea si consecutivitatea serviciilor oferite pentru a satisface necesitatile identificate.