Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

TB-REP 2.0 a fost lansat: 11 țări din Europa de Est și Asia Centrală avansează de la modelul nou centrat pe pacient către lupta cu TB multi drog-rezistentă: depistare la timp, rezultate mai bune de tratament

TB-REP 2.0 a fost lansat: 11 țări din Europa de Est și Asia Centrală avansează de la modelul nou centrat pe pacient către lupta cu TB multi drog-rezistentă: depistare la timp, rezultate mai bune de tratament

07.02.2019 10:59
7867
0 Comentarii

Proiectul regional TB-REP 2.0 a fost lansat cu genericul: „Promovarea îngrijirilor calitative TB centrate pe necesitățile persoanelor – de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului ”. TB REP 2.0 va fi implementat în perioada 2019-2021, consolidând realizările și abordând provocările proiectului TB REP, care s-a desfășurat între anii 2016-2018, reprezentând astfel continuitatea angajamentelor asumate de cele 11 state partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan. Obiectivele de bază ale proiectului sunt depistarea la timp a cazurilor de TB și îmbunătățirea rezultatelor de tratament, cu accent special pe TB multi drog-rezistentă (MDR), prin implicarea activă a comunităților și a societății civile și consolidarea sistemelor de îngrijire TB, astfel ca acestea să răspundă necesităților populațiilor-cheie și vulnerabile.

În contextul lansării proiectului, în perioada 30-31 ianuarie la Chișinău s-a desfășurat prima ședință de lucru, la care au participat partenerii proiectului: Oficiul Regional al OMS pentru Europa, Coaliția Europeană de luptă împotriva tuberculozei (TBEC), Global TB Caucus, membri ai TB People, iar Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, în calitatea sa de recipient principal al proiectului, a fost gazda acestui eveniment.

În cadrul ședinței partenerii au discutat modalitățile de realizarea a intervențiilor de proiect la nivel regional și în țările participante, precum și au coordonat planul de activități pentru anul în curs.

Ce înseamnă TB-REP 2.0

În cadrul TB-REP 2.0 țările vor înțelege cum să abordeze mai bine provocările, dar și oportunitățile pe care le întâmpină în timpul procesului de tranziție de la finanțarea din partea Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei către finanțarea din resurse publice, vor readuce în agenda publică provocările legate de tuberculoza multi drog-rezistentă și vor implica activ comunitățile și societatea civilă în construirea modelelor durabile de îngrijire. Ca și în cazul TB-REP, partenerii TB-REP 2.0 vor oferi asistență tehnică de calitate și susținere la nivel înalt a țărilor participante. Fondul Global va oferi sprijin financiar, iar recipientul principal al proiectului este în continuare Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

În esență, intervențiile programului sunt structurate pe două obiective principale:

1. Asigurarea implicării active a comunităților și a societății civile în activități de prevenire și îngrijire TB, pentru a îmbunătăți detectarea cazurilor de TB și TB-MDR și rezultatele tratamentului la pacienți;

2. Consolidarea sistemelor de sănătate pentru a crea sisteme integrate de îngrijire centrate pe persoană care să răspundă necesităților  populațiilor-cheie.

Proiectul integrează întregul spectru de aspecte-cheie legate de îngrijirea pacienților cu tuberculoză multi drog-rezistentă (TB-MDR), inclusiv performanța serviciilor și abordările intersectoriale, acordând o atenție specială nevoilor populațiilor-cheie și promovării abordărilor centrate pe oameni. De asemenea, proiectul vizează consolidarea sistemelor comunitare durabile, prin sprijinirea organizațiilor societății civile locale în dezvoltarea capacităților instituționale ale acestora, fortificarea abilităților de planificare, de leadership, monitoring și advocacy.

Declinul în finanțarea donatorilor și suportul pentru tranziție

Intervențiile proiectului sunt propuse inclusiv pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă țările din regiune la etapa actuală în contextul trecerii finanțării programelor de control al tuberculozei din sursele externe la bugetul public național, precum și trecerea la scheme noi de tratament pentru TB-MDR, în conformitate cu noile recomandări ale OMS.

De asemenea, în cadrul TB-REP 2.0, țările participante vor primi asistență în realizarea transformărilor la nivelul sistemelor de sănătate și a celor comunitare, în vederea schimbării abordărilor existente cu privire la depistarea și tratamentul TB. Proiectul include o componentă amplă de consolidare a capacităților partenerilor din societate civilă și definirea rolului acestora în prestarea serviciilor TB, inclusiv asigurarea asistenței grupurilor greu accesibile, care rămân în afara serviciilor și oferirea îngrijirilor centrate pe persoană celor care întâmpină dificultăți în finalizarea tratamentului.

Date statistice

Cazurile de îmbolnăvire cu TB au crescut semnificativ în Europa de Est și Asia Centrală după destrămarea Uniunii Sovietice, cea mai mare povară fiind pusă pe cele 11 țări vizate în program - Armenia , Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan. Deși a existat o tendință descrescătoare din 2012, povara TB în țările programului rămâne ridicată.

De asemenea, regiunea est europeană înregistrează cele mai mari rate de TB rezistentă la medicamente din lume. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 17% din cazurile noi de tuberculoză și 53% din cazurile tratate anterior în regiune au fost rezistente la rifampicină în 2017, comparativ cu cifrele globale de 3,5% și, respectiv, 18%. În timp ce numărul total de cazuri de TB a scăzut în ultimii ani, proporția cazurilor de TB-MDR în rândul cazurilor noi și tratate anterior rămâne ridicată și chiar a crescut în unele cazuri. OMS a estimat că în 2017, în cele 11 țări participante au existat 49,410 de cazuri de tuberculoză rezistentă la rifampicină. Rezistența la medicamentele anti-TB de linia a II-a reprezintă o preocupare critică și în creștere în regiune.

Activitățile de bază ale TB-REP 2.0

Activitățile proiectului includ: analiza barierelor în asigurarea diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor de calitate cu care se confruntă persoanele cu TB; elaborarea politicilor la nivel regional și național privind rolul societății civile și a comunităților în asigurarea îngrijirilor TB după modelul centrat pe persoană; oferirea asistenței pentru asigurarea accesului la diagnostice și medicamente prin consolidarea capacităților autorităților naționale de reglementare, revizuirea practicilor regulatorii, fortificarea sistemelor de farmacovigilență; introducerea unor instrumente inovatoare aplicate la nivel de comunitate pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirilor TB; măsuri de pledoarie și consolidare a angajamentului politic pentru transformarea sistemelor de îngrijire TB după modelul centrat pe necesitățile persoanelor; implementarea programelor de granturi mici axate pe prioritățile proiectului cu implicarea organizațiilor societății civile din cele 11 țări participante în proiect.

Ce a însemnat TB-REP

TB-REP a reprezentat primul proiect de anvergură, conceput să dezvolte soluții cost-eficiente și durabile în prevenirea și dezvoltarea modelelor noi de tratament, aplicate concomitent în 11 state din Europa de Est și Asia Centrală care și-au asumat aceste angajamente, printre care Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan.

TB-REP a fost conceput să dezvolte soluții privind îmbunătățirea rezultatelor tratamentului prin consolidarea sistemelor de sănătate, prin sporirea angajamentului politic și prin implementarea modelelor de îngrijire centrate pe oameni. TB-REP și-a propus, de asemenea, să încurajeze transformarea fundamentală a mecanismelor de furnizare a serviciilor de sănătate și de finanțare, prin dezvoltarea unor noi modele de finanțare.

Prin participarea lor la TB-REP, mai multe țări și-au transformat serviciile, centrându-le pe pacient și nevoile sale și adoptând mecanisme îmbunătățite de finanțare a sănătății.

Principalele provocări viitoare

Realizările partenerilor TB-REP sunt amenințate de declinul sprijinului donatorilor externi cu care se confruntă majoritatea țărilor participante. Aceasta se întâmplă într-un moment în care sistemele și serviciile lor de sănătate nu sunt pe deplin pregătite pentru o astfel de tranziție. Suportul redus poate afecta sustenabilitatea sistemului de sănătate și extinderea serviciilor TB centrate pe oameni. Astfel, TB-REP 2.0 asigură continuitatea acțiunilor realizate în ultimii patru ani.


Comentarii
Comentează